Tom de Swaan (ABN AMRO): CFO of the year 2004

Op de goed bezochte CFO Day 2004 (ca. 500 CFO's en financiële directeuren aanwezig) is vandaag Tom de Swaan, CFO van ABN AMRO gekozen tot de beste CFO van Nederland.

De collega’s van De Swaan blijken volgens een enquête onder 334 financiële topmanagers met name de strategische visie te waarderen en het beleid dat hij voert sinds zijn aantreden als CFO van ABN-AMRO in 1999.

Daarnaast wordt De Swaan gezien als bijzonder integer en betrouwbaar. De prijs werd vandaag uitgereikt door prof. dr. Willem Vermeend, oud minister van Sociale Zaken. Er is veel waardering voor de vaardigheid waarmee hij de onderneming door turbulente tijden heen leidt en de stringente kostencontrole waardoor de winstgevendheid minder onder druk is gekomen dan verwacht.

In een interview in het nieuwe nummer van het blad Chief Financial Officer merkt De Swaan (57) op aangenaam verrast te zijn met de uitverkiezing ‘CFO of the Year’. “Het is een erkenning voor de herstructurering die bij de ABN AMRO met succes is doorgevoerd en waarbij wij de onderneming hebben aangepast aan de omstandigheden.” Andere CFO’s die hoog scoren in het onderzoek zijn achtereenvolgens Cees Maas van ING, Jan Hommen van Philips en Klaas Wagenaar van Getronics.

Private companies
In de categrorie “Private Companies’ is Gerard van Olphen van Eureko verkozen tot CFO van het jaar 2004. Als belangrijke motivatie van jury en collega’s om juist hem te verkiezen wordt onder meer genoemd: de grote bijdrage van Van Olphen in de verbetering van de performance van de onderneming mede als gevolg van forse kostenreducties en het versterken van het eigen vermogen en het aanbrengen van een meer centrale zeggenschapsstructuur. Daarnaast geeft Van Olphen volgens de jury met succes leiding aan het opzetten van een nieuwe financiële structuur. In dat kader is hij onder andere nauw betrokken bij de geplande beursgang van vermogensbeheerder F&C.

 

 

Gerelateerde artikelen