Toezicht Wirecard zeer gebrekkig

Wirecard
"Financiële rapportage van hoge kwaliteit is essentieel," Steven Maijoor, voorzitter ESMA.

Het toezicht op betalingsverwerker Wirecard door Duitse toezichthouders was gebrekkig. Dat komt naar voren uit een 190 pagina’s tellend rapport van de Europese marktwaakhond ESMA. Bij Wirecard was sprake van de grootste naoorlogse bedrijfsfraude van Duitsland.

“De Wirecard-zaak benadrukt eens te meer: financiële rapportage van hoge kwaliteit is essentieel om het vertrouwen te behouden van investeerders in de kapitaalmarkten. En de noodzaak om die rapportage consistent en effectief te handhaven in de hele Europese Unie,” zei Steven Maijoor, de Nederlandse ESMA-voorzitter.

ESMA evalueerde hoe de Duitse marktwaakhond BaFin en de boekhoudtoezichthouder, FREP, met de regels rondom bedrijfsinformatie voor markten en beleggers omgingen. Er werden een aantal tekortkomingen ontdekt. Zo bleek er sprake te zijn van een verhoogd risico voor BaFin op beïnvloeding door het Duitse ministerie van Financiën.

De bevindingen van ESMA zijn vernietigend voor de beide toezichthouders:

BaFin was onvoldoende onafhankelijk

“Gebrek aan informatie over het aandelenbezit van zijn werknemers doet twijfels rijzen over de robuustheid van het interne controlesysteem van BaFin met betrekking tot belangenconflicten van zijn werknemers” ten opzichte van Wirecard.

“Een verhoogd risico op beïnvloeding door het ministerie van Financiën gezien de frequentie en gedetailleerdheid van rapportage door BaFin, soms voordat er maatregelen werden genomen.”

Nalatige marktmonitoring door zowel BaFin als FREP

“Niet-selectie (of niet-tijdige selectie) van de financiële rapporten van Wirecard voor onderzoek op basis van risico’s in de periode tussen 2016 en 2018.”

Slechte en ontoereikende FREP-onderzoeksprocedures van financiële rapporten van Wirecard

“De reikwijdte van de onderzoeken was niet geschikt voor gebieden die relevant waren voor de zaken van Wirecard, noch voor de media en beschuldigingen van klokkenluiders tegen Wirecard.”

“De uitgevoerde analyses (niveau van professionele scepsis, tijdigheid van onderzoeksprocedures, beoordeling van toelichtingen) en hun documentatie waren onvoldoende.”

Slechte samenwerking tussen BaFin en FREP

“BaFin en FREP zijn niet afgestemd in de perceptie van elkaars rol en de beperkingen en mogelijkheden die beide hebben in de context van het two-tier system.”

“BaFin werd niet in de positie gebracht om FREP’s examens van Wirecard grondig te beoordelen, wat BaFin in staat zou hebben gesteld te bepalen of het de examens van FREP had moeten overnemen.”

“Het sterke vertrouwelijkheidsregime, waaraan beide instellingen zijn gebonden, kan de uitwisseling van relevante informatie tussen hen en met andere relevante organen hebben belemmerd.”

“Gevallen van gebrek aan coördinatie en inefficiëntie bij de uitwisseling van informatie tussen relevante teams in BaFin.”

(bron, foto: ESMA)

Gerelateerde artikelen