Toezicht MKB accountant kan beter

Controle op toezicht moet veranderen om toezicht door accountant te verbeteren.

Gisteren meldde de AFM dat de kwaliteit van toezicht door middelgrote en kleine MKB-accountants terugloopt. De analyse van de  Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontdekte dat het gebruik van de drie belangrijkste kwaliteitswaarborgen afneemt: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen, intern kwaliteitsonderzoek en oorzakenanalyses.

Accountantsorganisatie SRA reageert daarop vandaag door een nieuwe aanpak voor te stellen. “Dertien jaar extern toezicht, sectorinitiatieven en verandermaatregelen vanuit de beroepsgroep en rechterlijke uitspraken hebben in de perceptie van velen nog niet gebracht waarvoor extern toezicht destijds in 2006 geïntroduceerd werd: vertrouwensherstel en kwaliteitsverbetering in het wettelijke controledomein,” aldus SRA.

Volgens de organisatie staat het bestaande toezichtmodel binnen en buiten de sector regelmatig ter discussie: de wijze van toezicht, de normstelling, de verhoudingen tussen partijen, de vele verschillende kaders, en het ontbreken van eenduidigheid en de wijze van communicatie.
De nieuwe methode, die toezicht op maat wordt genoemd, realiseert volgens SRA op basis van de huidige wettelijke bepalingen en met een aantal eenvoudige wijzigingen “eenduidige kaders waarbij zowel het systeem als het toezichtmodel zelf, als ook de gecontroleerde organisaties en hun stakeholders gediend zullen zijn.”

(bron: AFM, SRA)

Gerelateerde artikelen