Toepassing van nultarief btw bij uitvoer: alleen bij voldoende bewijs!

Verkoopt u goederen voor de export buiten de EU, dan kunt u het btw nultarief toepassen. U moet dan wel het bewijs kunnen leveren dat die goederen zijn uitgevoerd. Omdat dit nog regelmatig mis gaat, zet Grant Thronton voor u de voorwaarden voor de toepassing van het nultarief bij uitvoer op hoofdlijnen nog eens op een rij.

U voert zelf uit
Verkoopt u goederen voor export en zorgt u zelf voor het vervoer naar buiten de EU, dan is het bewijs van export meestal geen al te grote opgave. Het bewijs moet blijken uit het geheel van boeken en bescheiden. Dat kan van alles zijn, zoals verkoopfacturen, correspondentie met uw afnemer, betalingen uit het buitenland, transportdocumenten en uit- of invoerdocumenten van de douane. Een door de douane volledig afgetekend export document alleen is vaak voldoende. Beschikt u daar niet over, dan kan een combinatie van de andere bescheiden u aan het bewijs helpen.

Uw afnemer voert uit

Als u ‘af fabriek’ of ‘vanaf warehouse’ (EXW) levert en uw afnemer zorgt voor het transport naar buiten de EU, dan wordt het voor u al lastiger om het nultarief toe te passen. U moet er immers maar op vertrouwen dat uw afnemer de goederen ook daadwerkelijk naar buiten de EU vervoert en u het bewijs levert. Is uw afnemer Nederlands, dan moet u gewoon btw berekenen. U levert immers in Nederland. Uw afnemer kan deze btw eenvoudig op zijn btw-aangifte terugvragen.

Is er sprake van een buitenlandse afnemer, dan mag u het nultarief toepassen op uw levering, mits u kunt aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Dit geldt ook als u de goederen in opdracht van uw buitenlandse afnemer aflevert bij bijvoorbeeld een expediteur binnen de EU die de goederen namens de afnemer in onbewerkte staat exporteert. Omdat dit bewijs pas later kan worden geleverd, bent u voor het bewijs van uitvoer afhankelijk van uw afnemer of zijn expediteur. Grant Thornton ziet helaas regelmatig dat afnemers op dit punt hun afspraken niet nakomen. Dit kan vervelend uitpakken voor u als Nederlandse leverancier. U loopt hier dus een risico.

Wat kunt u doen?
Onlangs heeft de Hoge Raad in hoger beroep een Nederlandse leverancier in het ongelijk gesteld, omdat hij niet het bewijs kon leveren dat zijn afnemer uit Oekraïne de geleverde ICT-apparatuur daadwerkelijk had uitgevoerd. De btw werd bij hem nageheven, inclusief een flinke boete. Waarschijnlijk kan hij dit niet op zijn afnemer verhalen.

Grant Thornton adviseert u om in zo’n geval het nultarief alleen toe te passen als u voldoende vertrouwen heeft in uw afnemer, bijvoorbeeld omdat u al een tijd zonder problemen zaken doet met elkaar. Als alternatief kunt u uw afnemer als borg de btw in rekening brengen. Na aanlevering van het bewijs van export kunt u de borg terugbetalen. Komt het bewijs niet, dan kunt u de borg gebruiken om de btw te betalen op aangifte. Vertrouwt u het niet, dan is ons advies om de btw gewoon te berekenen. Dat voorkomt veel problemen.

Gerelateerde artikelen