Toename investeringen in overnames

fallback
Accountants- en adviesorganisatie Deloitte hield een enquête onder 380 ondernemingen met 20 tot 500 werknemers. Waar investeren zij in? Voor de fusie- en overnamepraktijk zijn er duidelijk goede signalen.

Waar we het laatste jaar al tekenen zien van een grotere activiteit, blijkt dit eveneens uit deze enquête. Maar liefst 28 procent wil op een of andere manier overnames doen en/of samenvoegingen realiseren. Dit heeft positieve gevolgen voor de praktijk van fusies en overnames.

Soort financiering
Gevraagd naar de wijze waarop de onderneming is gefinancierd, blijkt dat bij ruim 85 procent de banken voor de financiering zorgen. Dit is deels verklaarbaar door de lage rente. Anderzijds ook door de onbekendheid van alternatieve financieringsbronnen

Alternext
Naast de AEX en de AMX en de kleine beurs, komt Euronext met het alternatief Alternext. Onder soepele voorwaarden kunnen kleinere bedrijven een beursgang overwegen.

Gevraagd naar de bekendheid van Alternext bleek slechts 10 procent van de ondernemers van de beurs gehoord te hebben. Op de vraag of ondernemers de komende drie jaar geïnteresseerd zijn in een beursgang via Alternext reageerde 5 procent positief.

Uiteraard heeft dat te maken met de onbekendheid. Het is duidelijk dat Alternext in Nederland nog niet erg bekend is. Reesink heeft interesse getoond en ook Bandolero lijkt een beursgang via deze beurs te overwegen. Het zou helpen als de Nederlandse regering een beursgang zou faciliteren op de manier zoals Frankrijk dat doet.

De 10 procent van de ondernemers die wel van Alternext hebben gehoord, hebben zo hun eigen mening over de voordelen en de nadelen. Uiteraard wordt het aantrekken van financiering als het belangrijkste voordeel gezien. Naamsbekendheid is volgens hen minder relevant. Als belangrijkste nadeel worden de rapportage-eisen genoemd.

Dat is opvallend omdat deze juist tamelijk soepel zijn. Zo zijn er geen IFRS-verplichtingen. Er moeten weliswaar halfjaarcijfers worden gedeponeerd maar deze hoeven niet voorzien te zijn van een accountantsverklaring.

Gerelateerde artikelen