Toename export in begin 2008

In januari 2008 was er tien procent meer volume in export dan dezelfde periode een jaar eerder. Het volume van de invoer nam eveneens toe met ruim acht procent. De volumegroei van zowel de in- als uitvoer was beduidend hoger dan gemiddeld in het laatste kwartaal van 2007.

De in- en uitvoerprijzen zijn vanaf september 2007 gestaag gestegen. In januari waren de in- en uitvoerprijzen zes en vier procent hoger dan een jaar eerder. Dit kan deels verklaard worden door de fors hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten.

De totale waarde van de uitvoer kwam uit op 30,8 miljard euro. Dat is een verhoging van veertien procent ten opzichte van vorig jaar. De invoer bedroeg 27,7 miljard euro, wat een verhoging van vijftien procent betekend. Het handelsoverschot kwam uit op 3,1 miljard euro. Dat is 0,2 miljard euro meer dan in januari 2007.

De sterkere invoer nam meer toe uit niet-EU landen dan de invoer uit EU-landen. Bij de uitvoer was dit juist andersom. Door hogere prijzen was er vooral een hogere in- en uitvoer van goederencategorieën als voedingsmiddelen, minerale brandstoffen en chemische producten.

Gerelateerde artikelen