Toekomstbestendig ondernemen: continu anticiperen op klantsignalen

Succesvolle ondernemers in het MKB experimenteren, laten klanten leidend zijn en doen steeds minder met een doortimmerd ondernemersplan.

Deze flexibiliteit leidt tot innovatie en groei, niet alleen bij de reguliere ondernemingen maar ook bij de sociale ondernemingen. 
Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Panteia “Toekomstbestendig ondernemen. Het verhaal van acht bijzondere MKB-ondernemers en hun succesfactoren” dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd.

Klantsignalen leidend bij elke stap
Het onderzoek laat aan de hand van acht casussen zien hoe ondernemers meebewegen met het snelle tempo van veranderingen in de economie en maatschappij. Wat zij met elkaar gemeen hebben, is dat ze een andere aanpak van ondernemen toepassen dan de gebruikelijke.
Hun aanpak kenmerkt zich door experimenteren, klantenfeedback en veelvuldig aanpassen. Vooraf plannen en ontwerpen compleet uitdenken zijn daarentegen geen kenmerken van de ondernemers. Oftewel, de ondernemer weet dat hij/zij nog niet alle kennis over de markt, de gewenste productspecificaties en de technische mogelijkheden in huis heeft en dat het product nog niet helemaal af is. Hij/zij gaat het product (op kleine schaal) testen en op basis van klantenreacties verbeteren, waarna een continu proces van testen en aanpassen plaatsvindt, totdat het product goed is. De klant treedt sturend op bij deze ‘lean start-up’-manier van ondernemen.
Bevlogen ondernemers en complementaire teams
Daarnaast bleek uit de casussen dat de ondernemers allen uitermate gemotiveerd zijn, lef hebben, het ondernemerschap in hun genen hebben en in hun team van medewerkers en partners zoeken naar complementariteit in kennis, vaardigheden, houding en gedrag.
Mede door dit laatste is het voor hen mogelijk om gelijktijdig te exploiteren en te exploreren. Met andere woorden: deze ondernemers ontwikkelen en innoveren continu, naast de dagelijkse praktijk van verkopen, produceren en afleveren.
Nadere informatie over het onderzoek
Het onderzoek betreft enerzijds een analyse op basis van bestaande onderzoeken en wetenschappelijke publicaties op het gebied van ondernemen en anderzijds casestudies uitgevoerd bij acht MKB-bedrijven. De ondernemers zijn actief in verschillende sectoren. De bedrijven bestaan minimaal 3 jaar. Zij verkeren in een groeifase of hebben tijdens de jaren van economische crisis tegen de stroming in stabiliteit getoond.   

Gerelateerde artikelen