To IT or not to IT, that is the question

Wie met een helikopterblik analyseert waarom datawarehouse (DW) en business intelligence (BI) projecten vaak mislukken, ontwaart onmiddellijk een patroon: het lastigste deel is het begrijpen van de business issues en het omgaan met de samenwerking en verhoudingen tussen de verschillende afdelingen en organisatie-onderdelen.

Kimball University roept om verandering. Oorspronkelijk werden DW/BI projecten gestuurd door visionaire personen met vaardigheden zowel op het gebied van de business als met technologie. Zij begrepen de enorme potentie die betere bedrijfsinzichten bieden en waren gemotiveerd om het DW/BI team te helpen deze te verwezenlijken.

Nu DW/BI systemen meer alledaags zijn geworden, zijn de teams tegenwoordig meer samengesteld uit technisch-georiënteerde mensen. Om betere intelligence te kunnen bieden, hebben BI en data warehousing teams echter een scherpere blik op bedrijfsdoelstellingen en processen nodig – naast interpersoonlijke vaardigheden en communicatieve competenties.

De centrale boodschap op de Gartner BI Summit 2008: ‘The Next Generation of Innovation’ vorige maand in Chicago, was ook dat bij het creëren van een BI strategie het nemen van beslissingen het uitgangspunt moet vormen en niet het simpelweg rapporteren van metingen.

BI teams zijn tegenwoordig erg IT-centrisch ingesteld en zien hun taak vaak als “de juiste data rapporteren aan de juiste mensen op het juiste moment”. Dat is uiteraard ook essentieel, maar Gartner beschouwt dat als een randvoorwaarde waaraan iedereen zou moeten voldoen.

De organisaties die een stapje hoger willen, stellen een minder IT-centrische BI strategie op, creëren een meer bedrijfscentrische instelling en focussen op de besluitvorming zelf, vertelde Gartner’s analist Bill Hostmann.

Bovendien, zo stelt hij: ‘Al het anecdotisch bewijsmateriaal suggereert dat er 15 tot 20 procent penetratie onder de gebruikers is en niet meer. We bereiken uitsluitend de mensen die gewend zijn met Excel en tabellen te werken, maar we zouden veel meer mensen de kracht van rapportage en analyse kunnen bieden om betere beslissingen te nemen.

Een manier om dat te bereiken, is door gebruik te maken van nieuwe technologiën, met name op het gebied van visualisatie, welke meer aaantrekkingskracht hebben op het grote publiek.’

In veel artikelen op bijvoorbeeld de Intelligent Business website (onderdeel van de Techweb network), hebben Doug Henschen, Warren Thornthwaite en anderen artikelen met een gelijke strekking geschreven.

Bizzscore: Business driven BI Alwin Peppelenbosch, directeur van EFM Software, is erg enthousiast over deze trend. ‘De erkenning van zo veel technische BI specialisten van het belang van ‘business driven’ in plaats van ‘IT-‘ en ‘database driven’

‘BI betekent een aardverschuiving’, zo vertelt hij. Met onze performance management suite Bizzscore, hameren we al jaren op het volledig integreren van bedrijfsdoelstellingen en processen in softwareoplossingen en is het optimaliseren van de visualisatie volledig uitgewerkt.

Op die wijze is het eigenlijk niet eens noodzakelijk dat IT-ers meer bedrijfskundige kennis opdoen zoals Kimball University suggereert. Peppelenbosch legt uit dat dit komt doordat IT medewerkers als het ware gedwongen worden om meer bedrijfsmatig te werken door de wijze waarop de software in elkaar steekt en dat Bizzscore zo toegankelijk is gemaakt dat ook niet IT-ers deze kunnen implementeren en beheren.

Best-of-Breed versus Mega Vendors? Peppelenbosch toont zich ook content met de opmerkingen in de genoemde artikelen over de vier grootste BI leveranciers (IBM, SAP, Oracle, and Microsoft).
Zo schreef Doug Henschen bijvoorbeeld: ‘Veel mega vendors claimen eigenlijk twee tegenstrijdige dingen. Enerzijds zeggen ze ‘onze systemen zijn veel beter want heel open’ maar tegelijkertijd roepen ze ‘maar de beste oplossing is om alles geïntegreerd op ons platform te hebben.’

Je kan het niet alle twee tegelijk hebben. Als zij functionaliteit verstoppen en meer productgebonden APIs creëren die niet beschikbaar worden gesteld aan derden, dan heb je een probleem. Wees daarom waakzaam in uw leveranciersselectie en zoek naar een wereld die nog steeds bestaat uit best-of-breed oplossingen die u met elkaar kan combineren en verbinden.

Volgens Peppelenbosch is dit ‘Een duidelijk advies om Performance Management oplossingen als Bizzscore meer diepgaand te bestuderen.’

Gerelateerde artikelen