TMT-sector hofleverancier van circulaire revolutie

De circulaire economie biedt kansen voor de TMT (Technologie, Media en Telecommunicatie)-sector. Zeker wanneer bedrijven uit de branche in staat zijn om producten en diensten daar op aan te passen. Zo is bij de productie van IT-hardware een sterke reductie van grondstoffen en energiegebruik mogelijk.

ABN AMRO beschouwt daarnaast een transitie naar een modulaire productie van computers, IT-apparatuur en elektronica als logische stap naar een meer duurzame hardware-branche. Ook is winst te behalen bij uitgevers van dagbladen en tijdschriften. Hier ligt een volledige uitfasering van grondstoffen als papier en inkt door digitalisering van nieuwsmedia binnen handbereik. 

TMT als aanjager van circulaire economie
De circulaire economie heeft vijf belangrijke kenmerken: 
– Circulaire productie
– Product als dienst
– Levensduurverlenging
– Deelplatformen 
– Recycling. 

Het internet en de voortgaande digitalisering faciliteren veel circulaire oplossingen in de markt. Technologie in de vorm van sensoren, netwerkverbindingen, software en cloud-toepassingen heeft de potentie de opkomst van de circulaire economie te versnellen. Dit maakt de TMT-sector tot hofleverancier van andere sectoren, zoals Industrie, Bouw, Retail, Agri en Food. Voor de IT- en telecomsector is de circulaire economie een nieuwe motor voor groei. 

Nieuwe circulaire verdienmodellen
Van de eerder genoemde vijf kenmerken gelden circulaire productie, product als dienst en deelplatformen als nieuwe kansrijke businessmodellen. “Deelplatformen zijn het verst ontwikkeld en al volop onderdeel van ons dagelijks leven. Ook gaan bedrijven ertoe over producten niet meer te verkopen aan consumenten, maar ze aan te bieden als een dienst'', vertelt Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. 

“Waar gevestigde bedrijven nalaten te veranderen of te laat in beweging komen, spelen nieuwe bedrijven in op de nieuwe kansen van de circulaire economie. Een nieuwe lichting TMT start-ups zal experimenteren met circulaire businessmodellen.'' 

Gerelateerde artikelen