Tips voor het aantrekken van externe financiering

Het economisch getij zit de ondernemer niet mee. Financiering via de bank gaat, mede door scherpere regelgeving vanuit de overheid, uiterst moeizaam. MKB-ondernemers horen wel dingen over alternatieve financieringsvormen, maar kunnen die informatie moeilijk duiden. Accountants en financiële experts hebben de taak de onderneming hierbij ter zijde te staan. Expert Paul Dinkgreve geeft hiervoor de nodige tips & tricks.

Steeds meer ondernemers zien zich genoodzaakt aan te kloppen bij andere externe financiers dan banken voor hun businessplannen. “Verspeel de kans op externe financiering niet”, zegt Paul Dinkgreve, voorzitter van SRA, dienstverlener en belangenbehartiger van accountantskantoren werkzaam in en voor het mkb. “Als een ondernemer een businessplan maakt, is de financiering van het plan vaak sluitstuk. Hij geeft zich onvoldoende rekenschap van de structuur die nodig is voor een financiering. Hierdoor sterven deze businessplannen in schoonheid. En dat heeft desastreuze gevolgen voor de economie.”

Bankkrediet
Het economisch getij zit de ondernemer niet mee. Financiering via de bank gaat uiterst moeizaam. Banken keren de ondernemers de rug toe, mede door scherpere regelgeving vanuit de overheid. Hierdoor gaan ondernemers op zoek gaat naar externe geldstromen.
Dinkgreve: ‘MKB-ondernemers horen wel dingen over alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding of business angels etc., maar kunnen die informatie moeilijk duiden. Ze zijn niet thuis in alternatieve vormen van financiering.”

De ondernemer moet daarom in een eerder stadium de hulp van een deskundige inroepen, zijn accountant bijvoorbeeld. De accountant kan de matchmaker zijn tussen de ondernemer en de informal investor. “Door de langetermijnrelatie die accountants met klanten hebben, hebben ze goed zicht op de hiaten in de bedrijfsvoering die financiering bemoeilijken. Kennis die nu onvoldoende wordt ingezet om ondernemers te adviseren over de financieringsvraagstukken waar ze mee worstelen”, aldus Dinkgreve.

Informal Investors en participatiemaatschappijen
Een belangrijke factor die meeweegt bij informal investors bij hun besluit wel of niet te investeren, is de risico-inschatting van het businessplan en de onderneming. Een bedrijf met veel eigen vermogen zal tegen gunstigere voorwaarden kunnen lenen dan een bedrijf die in het verleden altijd bij de bank heeft aangeklopt en weinig eigen vermogen heeft opgebouwd. Dat dient een ondernemer voor zijn onderhandelingspositie wel te weten. Die risico-inschatting heeft dus gevolgen voor de aard en de mate van de aan te trekken financiering.

In samenwerking met de deskundige moet de ondernemer ook nadenken over de keuze voor een externe financier. Gaat hij met een informal investor in zee waarmee de ondernemer direct contact heeft of kiest hij voor een andere financier, zoals een participatiemaatschappij.

“In het eerste geval zal de investeerder deelgenoot zijn van het businessplan. Dat betekent ook dat de ondernemer zich moet afvragen of een meer directe samenwerking met een investeerder bij hem past. Wil hij dat de investeerder zeggenschap krijgt over de onderneming? Ook is de risicospreiding kleiner bij een particuliere investeerder. Bij een participatiemaatschappij staan de financiers meer op afstand, maar zij willen doorgaans sneller rendement over hun investering. Het zijn elementen waarover de ondernemer al in een vroeg stadium moet nadenken en waarover hij een keuze moet maken.”

Monitoring voortgang businessplan en ratings
Daarnaast moeten de externe financiers al in een vroeg stadium bij het project worden betrokken. “Om externe financiers over de streep te kunnen trekken, kan een ondernemer ze het beste al meteen bij het nieuwe project betrekken, zeker in deze huidige markt. Dat maakt dat de informal investors de ondernemer al kennen. Hierdoor zijn ze eerder bereid om in het project te investeren en is de kans groter dat ze meer zullen investeren”, zegt Dinkgreve.

Dat de ondernemer en de investeerder elkaar al hebben leren kennen, speelt een grotere rol dan op het eerste oog lijkt. “De ondernemer komt bij banken nooit in contact met de uiteindelijke beslisser over de investering. Niet zonder reden. Dit is om te voorkomen dat de beslisser zich laat meeslepen door het enthousiasme van de ondernemer”, zegt Dinkgreve.  
______________________________________________________________________________

In 1 dag effectieve liquiditeitsprognoses met Excel | 7 PE punten
Wilt u moeiteloos goed gestructureerde liquiditeitsprognoses opstellen? Dan is de eendaagse cursus Effectieve Liquiditeitsprognoses met Excel op 13 december voor u onmisbaar. Klik hier voor het programma en aanmelden.
______________________________________________________________________________

Als de ondernemer succesvol is in het aantrekken van kapitaal, zal de investeerder (of investeerders) periodiek kritisch willen bekijken wat de status is van het plan en de onderneming. “Het verkrijgen van financiering is één, maar de investeerder zal telkens willen beoordelen wat de stand van zaken is”, zegt Dinkgreve. “Een ondernemer moet daarom ook in zijn businessplan opnemen hoe hij die periodieke risicoanalyse, een systeem van het monitoren van de investering, vorm geeft. Als de ondernemer naast de jaarrekening ook een rating van zijn accountant kan overleggen, ontzorgt dat de externe financier.”

Het zijn allemaal factoren die meespelen in het toekennen van de investering. Maar naast informal investors, kan de ondernemer voor het aantrekken van vreemd vermogen ook aanspraak maken op allerlei overheidsregelingen, zoals de Borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf en overheidssubsidies, bijvoorbeeld voor innovaties. Ook hier geldt dat een gedegen financieel plan onontbeerlijk is en dat de ondernemer meer kans maakt als hij voor zijn businessplan hulp inwint.

Gerelateerde artikelen