Timing verreist in terugvragen BTW over niet betaalde facturen

Als ondernemers met BTW factureren dienen zij deze BTW op aangifte te betalen. Deze betaling dient te geschieden ongeacht het tijdstip van de voldoening van de factuur door de debiteur. Als de debiteur de factuur uiteindelijk niet betaald, kan de afgedragen BTW bij de belastingdienst worden teruggevraagd (artikel 29 lid 1 BTW). De ondernemer dient dan wel aannemelijk te maken dat de debiteur ondanks verwoede incassopogingen niet zal gaan betalen.

Een andere belangrijke voorwaarde voor teruggave, is dat het verzoek van de BTW teruggaaf tijdig wordt ingediend. Het recht op teruggave ontstaat op het moment dat er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een factuur niet meer betaald gaat worden. Bij de aangifte over het tijdvak waarin dit wordt vastgesteld dient de teruggaaf dus ingediend te worden. Veelal betreft de uiterlijke datum van indiening de datum van faillietverklaring van de afnemer.

De regels van het aannemelijk maken dat er niet betaald gaat worden en het tijdig indienen van het teruggaaf verzoek, werken in de praktijk nogal eens moeilijk. Het is namelijk niet altijd op voorhand duidelijk waneer kan worden aangenomen dat een debiteur niet meer gaat betalen. Dit betekent voor ondernemers dat in gevallen buiten faillissementen de nodige timing vereist is.

Bron: Horlings Taxnews

Gerelateerde artikelen