Tijdperk van verandering? ‘Er is veel meer lef nodig’

Corona luidt volgens financials een nieuw tijdperk in waarin het finance landschap er anders uit zal zien.

Veertien financials, een up-to-date gespreksonderwerp, de altijd scherpe moderator Melle Eijckelhoff (directeur Alex van Groningen/Sijthoff Media). Tijdens de rondetafel ‘Gedreven en gedurfd leiderschap’ – gefaciliteerd door Exact – werd gekeken naar wat te doen bij tegenwind en onverwachte omstandigheden. ‘Durf je keuzes te maken op basis van niet altijd complete informatie, heb je dat beetje extra om met een onderscheidend verhaal te komen waardoor anderen worden geïnspireerd? En hoe deal je met die risico’s?’

‘Reset’, was het centrale thema van FM Dag 2021, dit keer in de sprookjesachtige setting van het Louwman Museum op de grens van Wassenaar en Den Haag. Of, zoals gespreksleider Melle Eijckelhoff het verwoordde: “Zo fijn dat we weer TERUG zijn, gewoon samen kunnen komen!” En, zich richtend tot de aanwezige financials aan het begin van de rondetafel: “Gaan er na deze crisis veel ingrijpende veranderingen plaatsvinden, wat is het momentum om dingen anders te gaan doen, denken jullie dat dit de vooravond is van die big change?”

Drie keuze voor de aanwezigen. A: alles blijft uiteindelijk bij het oude. B: er gaan zaken veranderen, maar dat gaat nog best heel lang duren. C: dit betekent verandering van een tijdperk.

Onder de streep bleek niemand uiteindelijk voor A te kiezen, en beslisten de veertien finance professionals voor B en voor veel C. En, in ongeveer de helft van de gevallen, voor een combinatie van die laatste twee. Kort door de bocht samengevat: Ja, er komen veranderingen, het finance landschap wordt definitief anders. Maar nee, dat gebeurt zeker niet zonder slag of stoot. En al helemaal niet van vandaag op morgen…

Gevolgen kredietcrisis
Eén van de aanwezigen verwees naar de gevolgen van de kredietcrisis. “Ook toen werd die grote omslag voorspeld, maar in de praktijk veranderde er uiteindelijk niet zo heel erg veel.” Een collega: “Ik denk dat met name in de 40+ generatie mensen voor B kiezen. Deels willen die ook toch wel wat bij ‘het oude’ blijven. Ja, ik hoop op die grote omslag, maar denk dat we deels weer in die patronen van weleer zullen vervallen.”

Een finance director, werkzaam in de IT/Zorg, wees enigszins sceptisch op de millennials. “Die stappen straks gewoon weer in het vliegtuig hoor. Let maar op. Business as usual!”

Maar dát er verandering komt, was toch wel een (zo goed als) vaststaand feit aan de rondetafel in het Louwman Museum. Geflankeerd door prachtige tekeningen en schilderijen van klassieke vierwielers uit lang vergane tijden, merkte een financial, werkzaam in de retail, op: “Je ziet nu toch veel signalen om die productie vanuit het Verre Oosten – lees China – terug te halen naar Europa. De Chinezen zijn heel slim in die mondiale strijd om grondstoffen. Dat kun je nu ook weer concluderen uit hun aanwezigheid in bijvoorbeeld Afghanistan. Maar productie terugkeer naar de eigen regio zou goed zijn voor de supply chain, voor de wereld.”

Thuis versus kantoor
Een ander, de discussie over thuiswerken versus terugkeer naar kantoor aanhalend: “Vervreemding van de organisatie blijft daarbij een grote uitdaging. Op de tijdens corona gezette stappen zal niet snel worden teruggekomen. Maar vraag is hóe die work-life balance in te vullen. Jongeren denken daar sowieso heel anders over. Drie dagen werken, twee dagen andere ‘leuke’ dingen doen, is voor hen veel meer de norm.”

Waarbij corona als katalysator voor al die change heeft gefunctioneerd. Ook waar het de risico’s betreft. Een finance director, werkzaam in de automotive sector: “We hebben onze kwetsbaarheid op pijnlijke wijze gezien, denk aan het tekort van microchips waardoor hele productielijnen stil kwamen te liggen…”

Moderator Melle Eijckehoff, de keuzes van de aanwezigen samenvattend: “Ik zie veel C, en ook behoorlijk wat B.” Onder de streep toch een hoopvolle groep?”

Inzet data cruciaal
“Ontzorging van klanten, bijvoorbeeld door individuele aflevering van bestelde auto’s”, wierp een automotive professional een blik op de nabije toekomst. Een ander, retail-expert: “Personeel, góed personeel, is bij dit alles key. Het gaat erom top-kwaliteit te leveren, waarbij inzet van data cruciaal is.”

De financial in de IT/Zorg: “Verandering kan in sommige gevallen ook snel gaan. Een paar jaar geleden kregen mensen in mijn branche vlekken als je zei dat het tijd werd om in de cloud te gaan. Nu is dat allemaal gebeurd, en dat ging best in een hoog tempo. Röntgenfoto’s per post, contact per fax? Het gebeurde en gebeurt deels nog steeds. Er zijn stappen gezet, maar nog vele te gaan.”

Over blockchain: “Dat is bij ons zeker nog geen gemeengoed”, aldus een finance director, “maar we werken er proefsgewijs al wel mee. Na een enthousiast begin is de storm rond blockchain wat getemperd, wat gaan liggen. Ik denk dat het pas op langere termijn écht gaat renderen.”

Parkeerplaatsen online
Eén van de meepratende financials, werkend bij een concern dat 130 Nederlandse parkeergarages in beheer heeft: “We zien dat de transitie van het online reserveren van parkeerplaatsen voor particulieren dit jaar is afgevlakt. We ontwikkelen nu een app die werkt bij het in- en uitrijden van een garage. Vergeet niet, ondergronds is er nu eenmaal geen online dekking.”

Gespreksleider Eijckelhoff, resumerend: “Als we met z’n allen gaan brainstormen, zien we dat er nog slagen te maken zijn. Dat er organisaties zijn die ons verbazen, die radicaal breken met het verleden. Hoe risico-minded, risico-wijkend zijn jullie eigenlijk, hoe zitten jullie in de wedstrijd?”

De IT/Zorg financial: “Ik denk dat er veel meer lef nodig is. In mijn sector roept iedereen dat de regelgeving minder moet, maar in de praktijk neemt die juist toe.” Tijd voor radicale stappen, vervolgt ze. Waarbij als voorbeeld sensoren in de nachtbeveiliging van ziekenhuizen wordt genoemd. Om zo het probleem van dat nijpende personeelstekort te omzeilen. Maar, concludeert ze: “Dan kan of mag van overheidswege weer niet.”

Rand toelaatbare opzoeken
“De Ubers van deze wereld maken er een sport van die randen van het toelaatbare op te zoeken”, pareert een collega. “En zo dus alsnog verandering te brengen.”

Moderator melle Eijckelhoff vertelt hoe hij onlangs in een Amsterdams restaurant na het bestellen via een QR-code robotjes naar zijn tafel zag rollen. Robotjes die ná het diner ook nog eens de vuile vaat kwamen weghalen… “Tja, maar ik zit in een restaurant écht niet te wachten op een robot”, reageert één van de finance directeuren. “Dan wil ik juist dat menselijke contact.”

En ook nu werd het aloude Kodak-verhaal weer genoemd. “Voor je het weet ben je ingehaald en achterhaald! Als financials zijn wij schatbewaarders, maar moeten we ook die opportunities, die kansen zien en benutten. Ja, je moet af en toe durven! Het momentum pakken van zo’n corona-crisis vergt moed én lef.”

Een collega, zich droogjes richtend tot de parkeergarage-beheerder: “Ik persoonlijk kan niet wachten tot ik met mijn app die parkeergarage in en weer uit kan rijden!”

Gerelateerde artikelen