Tijdelijke versoepeling invorderingsbeleid bij ondernemers

De staatssecretaris van Financiën heeft op 25 mei 2009 een besluit gepubliceerd. Door middel van dit besluit worden tijdelijk enkele versoepelingen aangebracht in het bestaande invorderingsbeleid voor ondernemers met betalingsproblemen als direct gevolg van de economische crisis.

De economische crisis geeft aanleiding om voor de inning van belastingschulden tijdelijk soepeler om te gaan met bedrijven die als direct gevolg daarvan betalingsachterstanden hebben bij de fiscus. Deze tijdelijk soepeler houding komt tot uitdrukking in het gevoerde beleid voor uitstel van betaling.

Om de slagkracht en de effectiviteit van de tijdelijke maatregelen te versterken is er voor gekozen om naast dat uitstel van betaling de beoogde souplesse ook door te vertalen naar het executiebeleid van de Belastingdienst.

Het gaat om een maatregel van uitstel van betaling voor ondernemers en een maatregel van het opschorten van de executiedatum bij beslag ten laste van ondernemers. De beleidsmaatregelen zijn tijdelijk en zullen worden ingetrokken zodra de economische omstandigheden dit mogelijk maken. In ieder geval zullen deze maatregelen in het najaar van 2009 worden geëvalueerd.

Gerelateerde artikelen