Tijdelijk werk is aan het veranderen in Nederland

Een onderzoek van specialist in recruitment Page Personnel, laat zien dat de aard van tijdelijk werk in Nederland, maar ook wereldwijd, aan het veranderen is.

– Meer communicatie, autonomie en flexibiliteit gevraagd, terwijl de werkdruk toeneemt.
– Bijna de helft van de werkgevers investeert in tijdelijk personeel met trainingen.
– Tijdelijke werknemers worden vaker voor functies gevraagd die normaal door vast personeel worden ingevuld.
Een onderzoek van specialist in recruitment Page Personnel, laat zien dat de aard van tijdelijk werk in Nederland, maar ook wereldwijd, aan het veranderen is. Tijdelijke arbeidskrachten hebben gemiddeld steeds meer vaardigheden, steeds langere werkervaring en een steeds hogere opleiding. Er wordt van ze verwacht dat ze autonomer werken, meer verantwoordelijkheid nemen en meer flexibiliteit tonen.
In het nieuwste Global Temporary and Interim Management onderzoek ondervroeg Page Personnel wereldwijd 1.954 managers van bedrijven die tijdelijke arbeidskrachten inzetten en 4.092 professionals die tijdelijke functies vervullen, in 65 verschillende landen.
Meer inhoud
Het onderzoek laat zien dat de aard van tijdelijk werk veranderd is. Waar tijdelijke functies vroeger meer werden vervuld door bijvoorbeeld schoolverlaters en de functies met minder verantwoordelijkheden gepaard gingen, zijn de eisen en verwachtingen tegenwoordig een stuk hoger:
– 72 procent van de ondervraagden stelt dat hun tijdelijke baan om meer zelfstandigheid vraagt
– 61 procent van de ondervraagde kandidaten geeft aan dat de taken complexer zijn geworden
__________________________________________________________________________
Tijd voor een nieuwe job in Finance? Vind honderden topvacatures op Finance.nl. Plaats eenvoudig uw CV en laat u vinden door interessante werkgevers. Versnel direct uw carrière via Finance.nl.
__________________________________________________________________________
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat van maar liefst 80 procent van de ondervraagden meer flexibiliteit wordt verwacht op het gebied van inzetbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een tijdelijke werknemer de ene maand twee weken moet werken en dan pas twee maanden later weer twee weken.
Van generalist naar specialist
Het zal gezien de toegenomen verantwoordelijkheden geen verbazing wekken dat de tijdelijke arbeidskracht steeds ouder en meer ervaren wordt: 65 procent van de ondervraagde tijdelijke professionals heeft meer dan tien jaar ervaring. Er is een verschuiving zichtbaar van breed inzetbare tijdelijke werknemers naar gespecialiseerde en autonoom opererende professionals. Waar tijdelijke arbeidskrachten traditioneel werden ingezet als vervanging voor een vaste functie, zijn het nu specialisten die voor een groot deel eigenaar worden van de functie.
Meer investering
Het onderzoek laat goed zien hoe tijdelijk werk de laatste jaren geprofessionaliseerd is. Werkgevers stellen steeds vaker dezelfde eisen aan tijdelijke professionals als aan vaste werknemers: 48 procent van de ondervraagde werkgevers neemt dan ook tijdelijk personeel aan voor functies die voorheen door vast personeel werden ingevuld. Als gevolg hiervan wordt er ook meer geïnvesteerd in tijdelijk personeel. Zo biedt 58 procent van de werkgevers trainingen aan tijdelijke arbeidskrachten, zodat zij beter voorbereid zijn op hun nieuwe rol.
Bron: PageGroup

Gerelateerde artikelen