Tien handvatten voor succesvolle globalisering

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met globalisering. Cognizant, dienstverlener in IT en Business Process Outsourcing (BPO) ziet dat steeds meer bedrijven zich bezighouden met globalisering, zowel voor het eigen bedrijf als voor klanten. Tien tips voor globalisatie bij organisaties, waar ter wereld ze ook gevestigd zijn.

1. Vertrouw de wereldeconomie – dit moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Zorg dat het bedrijf zegt wat ze doet en doet wat ze zegt!

2. Vergeet de negen tot vijf mentaliteit: leer om te gaan met nieuwe werktijden – wereldwijd zitten er grote tijdverschillen. Zorg dat de organisatie zich hierop aanpast door ook buiten Nederlandse kantooruren beschikbaar te zijn (thuiswerken)

3. Kijk naar de cultuur van de organisatie, niet naar die van een land – zorg dat de juiste bedrijfscultuur wordt gecreëerd waarin cultuur, achtergrond, gebruiken en tradities uit allerlei landen samengaan

4. Maak open en eerlijke communicatie mogelijk. Dit vraagt om culturele én infrastructurele aanpassingen, om zowel formele als informele interne communicatie te ondersteunen. Communicatie is geen keuze

5. Handhaaf een flexibele maar ook strikte bedrijfsstructuur – om te profiteren van de wereldwijde economie moet de organisatie een structuur hebben die ingezet wordt binnen de gehele organisatie. Dit zal resulteren in meer operationele efficiency en minder kosten

6. Structureer het proces zonder bureaucratie – een goedlopende procesafdeling is belangrijk voor effectief wereldwijd management. Alle strategische processen moeten gecodeerd en helder zijn en up-to-date worden gehouden

7. Deel kennis: zorg voor de juiste bedrijfscultuur en disciplines – om de concurrentie aan te gaan is geld alleen niet voldoende. Kennis is veel belangrijker! Bedrijven die zich richten op globalisering moeten investeren in een organisatie waar kennis eenvoudig beschikbaar is voor iedereen

8. Meet effectiviteit en ontdek problemen direct zodat deze snel worden opgelost – dit kan alleen als managers wereldwijd zich aan dezelfde regels houden en dezelfde processen inzetten

9. Creëer mogelijkheden voor de wereldwijde talentpool – managers moeten met de globalisering vooral ook reisplannen in de gaten houden. Visums en inentingen zijn aan de orde van de dag. Ook feestdagen variëren enorm in een wereldwijde organisatie en moeten correct ingepland worden

10. Bouw een zakelijke architectuur die snel kan worden aangepast – de organisatie heeft een omgeving nodig die 24 uur per dag, 7 dagen in de week draait en eenvoudig spam/fouten signaleert en verwijdert/herstelt.

“Bedrijven die willen globaliseren moeten eerst alles op orde hebben wat betreft medewerkers en processen”, zegt Francisco D’Souza, medeoprichter en CEO van Cognizant. “Daarna moeten ze helderheid binnen de organisatie creëren en een flexibel werkmodel inzetten waardoor de bedrijfscultuur kan opbloeien. Terwijl de concurrentie praat over wereldwijde aanwezigheid, doet je organisatie daadwerkelijk aan globalisering. Hierdoor worden de processen verbeterd, zodat de business beter werkt en de organisatie zich meer onderscheidt van de concurrentie.”