Thuiswerken niet gezond?

Thuiswerken blijft, maar moet beter, menselijker en gezonder.

Negen op de tien ambtenaren verwachten dat thuiswerken zal blijven in hun organisatie. Naast de bekende voordelen ziet men als grootste nadeel dat op termijn de cohesie verdwijnt. Verder blijkt dat thuiswerken de gezondheid niet altijd ten goede komt: er wordt thuis namelijk meer gesnoept. Dat blijkt uit een online enquête van Binnenlands Bestuur onder voornamelijk gemeenteambtenaren.

Thuiswerk voordelen

Thuiswerken is productiever en efficiënter, de concentratie is stukken beter en er kan ongestoord worden gewerkt. Dat komt de organisatie allemaal ten goede. Het ontbreken van reistijd wordt als (persoonlijk) pluspunt ervaren. Er is ook een veel betere balans tussen werk en privé, geven veel respondenten aan. Vrijheid om de werktijd zelf in te delen is een veel gehoord pluspunt van het thuiswerken, net als meer autonomie. En daar waar men voorheen moest zoeken naar een plekje in de flexibele kantoortuin, zijn er nu plekken te over.

Thuiswerk nadelen

Het grootste nadeel is het gebrek aan echt contact: men ziet niet hoe het echt met iemand gaat bijvoorbeeld. Ook is interne afstemming lastiger en komt de integraliteit in het geding.  Vervreemding en het wegebben van de sociale cohesie worden ook als groot nadeel gezien. Verder is er vanuit de werkgever vaak weinig of geen ondersteuning was voor de inrichting van een thuiswerkplek, die bovendien lang niet allemaal arbo-proof zijn. Ook de kosten van koffie, toiletpapier, elektriciteit, en straks de verwarming, komen voor eigen rekening. Bovendien wordt er thuis meer gesnoept.

Mixed signals

Korter vergaderen is voor sommigen een prettig bijverschijnsel: voor hen is digitaal vergaderen efficiënter, zakelijker en meer gestructureerd. Anderen stellen juist dat digitaal vergaderen dodelijk vermoeiend is.
 

(bron: Binnenlands Bestuur)

Gerelateerde artikelen