Thema’s AFM 2010

De doelstelling van de AFM is het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken.

Na inventarisatie van de belangrijkste risico’s op de financiële markten heeft de AFM voor dit jaar acht speerpunten gekozen. Deze acht thema’s krijgen in 2010 prioriteit in het (gedrags)toezicht.

Drie van de acht speerpunten hebben betrekking op het toezicht van de financiële dienstverlening. De drie speerpunten luiden als volgt: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico’s van pensioenen transparanter.

De AFM zal ook zware schendingen van de integriteit gaan aanpakken. Hiervoor heeft de AFM in het toezicht op kapitaalmarkten specifiek gekozen voor de ontwikkeling van het toezicht op internationale handelsplatformen, de verhoging van de kwaliteit van financiële informatie en de verbetering van de zichtbaarheid van de aanpak van marktmisbruik.

Tot slot gaat de AFM zich focussen op de kwaliteit van het Europees toezicht.

Bron: Legal Update, onder redactie van BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen