The rise of private equity

fallback
Het was vorig jaar niet moeilijk te voorspellen dat in 2007 mijn opvolger als CFO of the Year bij de niet-beursgenoteerde bedrijven waarschijnlijk uit de hoek van de private equity zou komen. Als iemand daar bij uitstek voor in aanmerking kwam dan was het wel Ronald van der Mark, de succesvolle en mediagenieke CFO van Maxeda.

Goed getimed voorziet deze enthousiaste pleitbezorger van private equity de journalistiek regelmatig van pakkende oneliners zoals bij de CFO Day: ‘Euronext kan zichzelf beter opheffen.’


Nu valt het niet te ontkennen dat de lijst van AEX-fondsen steeds meer begint te lijken op een gestaag slinkende karavaan die door hongerige wolven wordt achtervolgd, zie ABN AMRO en Stork. Toch dringt de vraag zich op of er met de snel om zich heen grijpende macht van private equity sprake is van een hype of van een blijvende verandering in het financiële landschap. Het meest waarschijnlijk is dat beide constateringen juist zijn.


Elke tijd van hoogconjunctuur heeft zijn eigen hype en was het bij de vorige internet, dan is het nu private equity. De zich snel vullende kassen van private equity-fondsen zijn op zoek naar steeds minder geschikte prooien, die ook steeds duurder en exotischer worden, bijvoorbeeld kinderdagverblijven en casino’s. De belangrijkste overeenkomst met de internethype is nog wel dat de betrokken bedrijven worden afgeladen met schulden op basis van hoog opgeschroefde verwachtingen, zoals voorheen bij UMTS.


Het is echter niet ondenkbaar dat de slachtoffers van de volgende recessie dit soort zwaar gefinancierde en van hun reserves ontdane bedrijven, deelnemingen en fondsen zijn zodra de benodigde kasstroom gaat haperen. Voor bedrijven die over geduld en een lange termijn visie beschikken biedt dit wellicht goedkope mogelijkheden voor het plukken van laaghangend fruit, om in de terminologie van private equity te blijven. Daarmee is het verhaal voor private equity echter nog niet af.


Het huidige succes van private equity en de beschikbare hoeveelheid geld in de wereld is simpelweg te groot en dus blijft private equity, net zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, in Nederland een een rol spelen. Dit soort fondsen heeft een uiterst nuttige en belangrijke rol als schoonmaak- en smeermiddel van de economie. Voor slecht presterende en onlogisch opgebouwde bedrijven en concerns blijft private equity een schrikbeeld en een plaag. Voor goed geleide bedrijven met meer plannen dan middelen blijft private equity wat betreft financiering een uitkomst. En dan zal, net zoals na de hype van internet, blijken dat private equity de financiële wereld fundamenteel heeft veranderd.

Christo Kalter is financieel directeur OAD Groep en winnaar CFO of the Year Award 2006, categorie niet-beursgenoteerd.