The Power of Words

In Nederland zijn wij er in geslaagd na de Tweede Wereldoorlog in rap tempo grote welvaart op te bouwen. Dankzij maatregelen als de hypotheekrente aftrek, ons sociale stelsel en de goed gevulde pensioenkassen, bevinden wij ons in een bevoorrechte positie. Of bevonden we ons daarin?

Alle negatieve berichtgeving lijkt er op te wijzen, dat we inderdaad de verkeerde kant opgaan. Het pensioenstelsel kraakt en piept, dekkingsgraden bungelen onder de 100 procent en de nieuwbouw sector is tot stilstand gekomen. Maar we kunnen het ook omkeren. Onder invloed van de verwachtte aanpassing van de overdrachtsbelasting is de huizenverkoop de afgelopen maanden gestegen. Nu de overdrachtsbelasting laag blijft, kan dat wellicht de doorstroming weer op gang krijgen.

De pensioenfondsen zullen ook wel weer aantrekken. De lage dekkingsgraad is vooral ook het gevolg van de lage rentestand nu en zwakke beurzen. Als dat eenmaal weer crescendo gaat (what goes down, goes up), trekt het pensioenstelsel vanzelf weer bij. Natuurlijk geholpen door de verschuiving van de pensioenleeftijd; iets meer ruimte om op sterkte te komen.

Joanne Kellermann (DNB) riep ons eind juni al op om financieel zelfredzaam te worden. Werken aan je eigen pensioen, de hypotheek aflossen en de zaken financieel op de rit hebben, wordt weer belangrijk. Ook dat zal helpen aan een positievere drive. We worden weer zuinig op wat we hebben. We genieten weer van de woning, die langzaam maar gestaag schuldenvrij wordt en doordat we zelf sparen, krijgt het gespaarde weer betekenis. Het pensioenstelsel is nu zo ondoorzichtig, zo complex, dat de gepercipieerde waarde veel lager is. Van eigen gespaard geld is dat veel hoger.

Maar het allerbelangrijkste is toch om de toonzetting aan te gaan passen. Ja, we gaan van overvloed naar schaarste. Ja, het is zwaar. Ja, de werkloosheid stijgt. Ja, ook mijn huis staat al een half jaar te koop. Maar de kracht van positieve woorden is sterk. Benut dat.

Niet overtuigd? Zoek dan op YouTube de video ‘The Power of Words‘.

Gerelateerde artikelen