The Cost of Control

CFO's wereldwijd geven de voorkeur aan kostenbesparingen boven riskmanagement en nemen potentiële gevaren voor de supply chain niet serieus genoeg. Dit zijn de conclusies uit het onderzoek 'The Cost of Control', uitgevoerd door Basware en Loudhouse, waarin 550 internationale FD's en CFO's werden ondervraagd.

De resultaten wijzen uit dat, ondanks de huidige economische situatie, CFO’s het belang van supply chain management door middel van procurement niet erkennen. Slechts 28 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan dat procurement een belangrijke impact op de financiële risico’s heeft.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat slechts 46 procent van CFO’s een daadwerkelijke integratie ziet tussen purchase en finance teams. Volgens de onderzoekers zou deze scheiding tussen de twee afdelingen juist nu – ten tijde van een financiële recessie – plaats moeten maken voor samenwerking.

Dat slechts 27 procent van de CFO’s van mening is dat procurement een positief effect heeft op de winstgevendheid, suggereert volgens hen dat de rol van de procurementafdeling, en in breder verband die van de supply chain, niet wordt gezien als van wezenlijke toegevoegde waarde voor de prestaties.

Wellicht niet verrassend, maar directe kostenbesparingen worden door de ondervraagde CFO’s als prioriteit gezien: bij 64 procent van de CFO’s staat dit op hun prioriteitenlijstje. Tegelijkertijd dalen meer strategische doelstellingen op deze prioriteitenlijst en ziet slechts 39 procent risicoanalyse als belangrijkste aandachtspunt.

Een vergelijkbare 39 procent gelooft dat het onderhouden en verbeteren van marges de sleutel naar succes is. In tegenstelling tot de strategische nadruk op ‘groen’ en papierloze kantoren van de afgelopen jaren gaf 24 procent van de respondenten aan zich te richten op milieuvriendelijke aspecten.

Gerelateerde artikelen