Testen tegen pesten

Werkvloerperikelen 1: overheid zoekt bedrijven voor pilot tegen pesten.

De Inspectie SZW is op zoek naar organisaties die mee willen doen aan de pilot 'Pesten op de werkvloer'. SZW ontwikkelt in deze pilot een interventiemethodiek die zou moeten leiden tot minder ongewenst gedrag op de werkvloer.

Voor de ontwikkeling van deze methodiek zoekt de Inspectie organisaties die vrijwillig aan de speciale pilot willen deelnemen. Aanmelden kan via pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl.

(bron: SRA)

Gerelateerde artikelen