Terugbetaling zwaardere diesels

Op 14 oktober 2008 heeft het gerechtshof 's-Gravenhage geoordeeld dat de fijnstofdifferentiatie strijdig is met Europees recht en (per 11 november 2008) moet worden beëindigd. Kentekenhouders van zwaardere diesels kunnen teveel betaalde BPM over 2008 terug verwachten.

Hiertoe neemt De Belastingdienst het initiatief en hoeft de kentekenhouder niks te doen. Door de teruggaaf daalt met terugwerkende kracht de cataloguswaarde van de auto en daarmee de fiscale bijtelling voor personenauto’s die op kenteken zijn gezet in 2008.

Voor werkgevers betekent dit dat wanneer een werknemer een teruggaaf BPM krijgt, de werkgever de te hoge fiscale bijtelling over 2008 moet corrigeren. Ook zal de werkgever de betreffende werknemer door middel van een herziene jaaropgaaf moeten informeren.

Gerelateerde artikelen