TenneT: rekening verduurzaming 28 miljard

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht de komende tien jaar circa 28 miljard euro te moeten investeren om ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming

Het bedrijf wijst onder meer op de ambitie van de Duitse regering om tegen 2050 een koolstofarme economie te realiseren, waarbij 80 procent van de stroom tegen die tijd komt uit bijvoorbeeld wind of zon. Ook in Nederland zijn volgens TenneT soortgelijke ontwikkelingen gaande.

Zo is het doel van de Nederlandse regering om uiterlijk in 2030 de kolencentrales te sluiten. In Nederland wordt onder meer geld gestoken in de uitbreiding van het net, terwijl ook kosten worden gemaakt voor een onderhouds- en vervangingsprogramma. Verdere ontwikkeling van stroomwinning op zee na 2023 is niet opgenomen in het totale investeringsplan van TenneT, omdat daar in Den Haag nog een definitieve klap op moet worden gegeven.

TenneT investeerde vorig jaar bijna 1,8 miljard euro in zijn hoogspanningsnetten. De omzet van het bedrijf steeg in een jaar tijd van 3,2 miljard naar 3,9 miljard euro.

Een van de ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaat bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, de zogeheten energietransitie, is volgens het bedrijf de handel in stroom door consumenten. TenneT begon afgelopen jaar een tweetal proeven waarbij consumenten actief deelnamen aan de handel in stroom via accu's van auto's en andere ,,huisbatterijen”. Door middel van blockchaintechnologie kan TenneT de capaciteit van consumenten daarbij benutten.

TenneT heeft er vertrouwen in dat de proefprojecten succesvol zijn. Het netwerkbedrijf is van plan om met meer geïnteresseerde partijen samen te werken om het ,,elektriciteitssysteem van de toekomst” te creëren.

Verder zal TenneT in de komende jaren de verbondenheid van Nederland en Duitsland met andere elektriciteitsmarkten sterk uitbreiden. Ook dit komt ten goede aan de flexibiliteit en beter op elkaar afgestemde prijzen voor stroom, aldus het bedrijf.

(ANP)

Gerelateerde artikelen