Tekort elektriciteitsnet blijft

Investeringsplannen netbeheerders mogen voorlopig achter blijven lopen bij benodigde capaciteit.

Het huidige tekort aan transportcapaciteit in de elektriciteitsnetten zal de komende vijf tot tien jaar nog aanhouden. Netbeheerders Liander, Enduris, Enexis en TenneT kunnen niet alle investeringen die noodzakelijk zijn voor de oplossing van het tekort, tijdig realiseren. Daarmee komt de voortgang van de energietransitie in het geding, zo concludeert de ACM vandaag na haar tweejaarlijkse toetsing van de investeringsplannen van de bedrijven.

De problematiek rond een grotere vraag dan aanbod van transportcapaciteit neemt de komende jaren alleen maar toe, omdat op veel plaatsen de timing van de voorgenomen investeringen in het elektriciteitsnet achterblijft bij de voorspelde vraag. Er is geen snelle oplossing voor het capaciteitsprobleem, maar de ACM onderstreept het belang van een gezamenlijke inspanning voor het vinden van oplossingen op de langere termijn. De autoriteit heeft daarom besloten zich te richten op de volgende controle, begin 2022, om met de netbeheerders de investerings plannen die zij dan moeten indienen te verbeteren.

(bron: ACM;f oto: Johannes Plenio, Unsplash)

Gerelateerde artikelen