Tekort aan arbeidskrachten grootste probleem voor industrie

Personeelstekort

Het grootste probleem voor de Nederlandse industrie is momenteel een ernstig gebrek aan arbeidskrachten. “De industrie heeft niet genoeg mensen om al het werk uit te voeren. Dat is het grootste probleem, meer nog dan een gebrek aan vraag,” stelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  • Economische krimp groter dan verwacht
  • Personeelstekort remt industriële groei
  • Consumentenvertrouwen neemt af.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2024 met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit cijfer is een significante neerwaartse bijstelling van de eerder gerapporteerde krimp van 0,1 procent. De herziening komt voort uit nieuwe gegevens die aantonen dat de impact van de industrie op de export groter was dan aanvankelijk geraamd, aldus Van Mulligen. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Export daalt door kwakkelende industrie

Van Mulligen legt uit dat de Nederlandse industrie al langere tijd worstelt, wat resulteert in een daling van de export. “De situatie op de arbeidsmarkt speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol,” zegt hij. De arbeidsmarkt blijft zeer krap, met meer vacatures dan werklozen, wat de druk op de economie verhoogt.

Stagnatie en lichte achteruitgang

Van Mulligen beschrijft de huidige economische situatie als een periode van “stagnatie tot lichte achteruitgang”. Hij benadrukt dat dit beeld al bestond voor de publicatie van de nieuwe cijfers. “Het algehele beeld is niet veranderd,” voegt hij eraan toe.

Consumentenvertrouwen daalt

Het consumentenvertrouwen in Nederland is de laatste maanden afgenomen, volgens het CBS. Dit vermindert de kans op een snelle economische opleving. Van Mulligen sluit echter niet uit dat de economie dit jaar als geheel nog wel enige groei zal vertonen, hoewel hij waarschuwt dat deze groei bescheiden zal zijn. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Methodologische aanpassing beïnvloedt cijfers

De negatieve bijstelling van de economische krimp is mede het gevolg van een herziening van de methode voor het corrigeren van seizoenseffecten door het CBS. Deze herziening vindt eens in de vijf jaar plaats en viel dit keer tussen de eerste en tweede raming van de kwartaalcijfers.

Internationale invloeden op de Nederlandse economie

Naast binnenlandse factoren spelen internationale ontwikkelingen een rol in de Nederlandse economische situatie. Recente wereldwijde economische trends, zoals de aanhoudende onzekerheden rondom handelsbetrekkingen en fluctuerende energieprijzen, hebben invloed op de industrie en export van Nederland.

Europees economisch klimaat

Naast de Nederlandse economie, vertoont ook het Europese economische klimaat tekenen van instabiliteit. De Duitse economie, vaak beschouwd als de motor van Europa, heeft te maken met vergelijkbare problemen zoals arbeidskrapte en afnemend consumentenvertrouwen . Deze ontwikkelingen in Duitsland kunnen de Nederlandse economie verder onder druk zetten, gezien de sterke handelsbanden tussen de twee landen.

Oplossingen en vooruitzichten

Er worden verschillende oplossingen overwogen om het personeelstekort in de industrie aan te pakken. Een mogelijkheid is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden om de sector aantrekkelijker te maken voor werknemers. Ook wordt gekeken naar het stimuleren van technische opleidingen en het aantrekken van arbeidsmigranten.

Innovatie en automatisering

Daarnaast kan innovatie en automatisering helpen om de afhankelijkheid van arbeidskrachten te verminderen, aldus de FT. Bedrijven investeren steeds meer in technologieën zoals robotica en AI om productieprocessen efficiënter te maken en het tekort aan arbeidskrachten te compenseren. Deze technologische ontwikkelingen kunnen op de lange termijn bijdragen aan een stabielere en veerkrachtigere industrie.

Overheidsmaatregelen en beleidsaanpassingen

Beleidsaanpassingen gericht op het ondersteunen van de industrie, het bevorderen van werkgelegenheid en het faciliteren van internationale handel zijn noodzakelijk om de economische groei te stimuleren. Het kabinet werkt aan maatregelen om de arbeidsmarkt te versoepelen en de toetreding van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken.

Gerelateerde artikelen