‘Tegenwicht bieden op veel fronten’ – Ron van Laar, Oilily

fallback
'Mijn Uitdaging? Oilily heeft een pittige tijd achter de rug. Afgelopen boekjaar was voor het eerst weer een positief jaar. Duidelijk mag zijn dat het vooral zaak is dit te continueren. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, het is mijn uitdaging de goede lijn door te zetten en te waken voor ondoordachte stappen nu de weg omhoog is ingezet. Er is namelijk nog veel te verbeteren, al hebben we een ingrijpende sanering en herstructurering achter de rug.

Bij finance maakten we een inhaalslag: we hebben meerdere jaarrekeningen voltooid in 1,5 jaar tijd, de bankleningen geherfinancierd en een systeem opgetuigd dat elke maand keurig de actuele cijfers levert. Dit is slechts het begin. Nu is het zaak het bedrijf klaar te maken voor nieuwe groei. Alle primaire bedrijfsprocessen moeten onder de loep worden genomen en opnieuw worden ingericht. Voor mij betekent deze nieuwe fase dat ik meer moet zijn dan de financieel specialist, me een bredere rol zal moeten aanmeten die de CEO op alle fronten aanvult. Voor het bedrijf is het belangrijk het vertrouwen in Oilily bij banken, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden terug te winnen.’

Mijn behoefte
‘Hier kan ik veel invullen. Het is van het grootste belang dat de financefunctie in orde is. Neem het terugwinnen van vertrouwen. Dat doe je vooral door zichtbare financiële beheersing. Dus tijdige en complete rapportages en constante, goede resultaten. Het is van belang dat we realiseren dat we ons niet aan onszelf, maar aan de buitenwereld moeten spiegelen. Overall dienen we de behaalde winstgevendheid structureel zeker te stellen. Dat vraagt om bepaalde eigenschappen van iedereen in de onderneming: resultaatgerichtheid bijvoorbeeld. Veel meer dan voorheen richten we ons op de ontwikkeling van die competentie bij onze mensen.

Een andere behoefte: goede partners. Voor recruitment, voor ons transfer pricing -vraagstuk, voor treasury. Een kleiner, mondiaal opererend bedrijf heeft niet alle kennis in huis. Waar expertise ontbreekt, zoeken wij zorgvuldig naar ondersteuning van buitenaf. Veel aandacht gaat nu uit naar de uitrol van een grensoverschrijdend ERP-systeem. Ik zoek nu nog maar mogelijkheden dit systeem voor iedereen op begrijpelijke wijze toegankelijk én inzichtelijk te maken.’

In control of in business?
‘Wat mij betreft is een controlementaliteit een minimumvereiste voor een financiële man. Een goede CFO wikt en weegt. Is voorzichtig. Vraagt zich voortdurend af wat de waarde en kwaliteit is van de cijfers die hij uit alle delen van de organisatie en wereld krijgt. De mate van financial control en de kwalititeit van rapportages dragen in zeer belangrijke mate bij aan de resultaten die je als bedrijf boekt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de CFO, dat is zijn belangrijkste taak. Ja, ook met die eigenschappen kan hij businessgericht zijn.

Ik zelf voel me vooral een businessman. Kan dat ook zijn, omdat ik een team om me heen heb verzameld van financespecialisten. Een voorname taak van een CFO is dat hij op veel fronten tegenwicht biedt. Of het nou gaat om de productstrategie, marketing, distributiebeleid: als CFO ben je challenger, outsider en conservatist tegelijk, maar natuurlijk altijd opbouwend, collegiaal en vanuit het financieel perspectief redenerend. Je vertaalt het gevoerde beleid in financiën, en vertaalt financiën in een te voeren beleid.’

Ron van Laar (1971) CFO van Oilily in Alkmaar volgde de studie bachelor of business administration aan Nyenrode en de studie international executive master of fi nance and control aan UvA en UM. Daarnaast is hij registercontroller. Hij werkte vier jaar in het kledingproductiebedrijf van zijn familie, voordat hij bij Telfort controller werd voor de mobiele tak. In 2003 maakte hij na zo’n vijf jaar Telfort de overstap naar Oilily, waar hij chief financial officer is.

Oilily is een wereldwijd modemerk, gericht op vrouwen en jonge kinderen. Het Nederlandse bedrijf verkoopt zijn collectie via zo’n 70 eigen winkels in Nederland, Europa, de Verenigde Staten en Japan. Daarnaast zet het zijn collecties af via vele retailers in zo’n 35 landen. In het laatste boekjaar realiseerde het bedrijf een omzet van 68,4 miljoen euro. Er werken meer dan 500 mensen bij het kledingbedrijf.

Gerelateerde artikelen