Tegenvallend resultaat Magnus Holding

fallback
De omzet van Magnus Holding NV over het derde kwartaal van 2003 bedroeg 2,6 miljoen euro. Het resultaat (Ebit) was 0,6 miljoen euro negatief.

Dit tegenvallend resultaat is te wijten aan een scherpe terugval van de omzet in de traditioneel toch al slechtere zomermaanden. De met de Qurius-acquisitie verband houdende kosten (0,2 miljoen euro na belastingen) zijn in het derde kwartaal als buitengewone lasten opgenomen, evenals de effecten van het in lijn brengen van de waarderingsgrondslagen (minder dan 0,1 miljoen euro Ebit). Sinds de zomer is een verbetering van het aantal uitstaande offertes zichtbaar. Dit heeft inmiddels geleid tot verschillende nieuwe klanten en opdrachten, waaronder een recente opdracht voor Qurius in de telecombranche.

Qurius
Bij Qurius ligt de nadruk op het handhaven van de leidende marktpositie als specialist in Microsoft Business Solutions (MBS). Zoals eerder aangekondigd is door integratie van de activiteiten van business partner Qurade het productassortiment uitgebreid met Axapta, de tweede productlijn van Microsoft Business Solutions. Axapta is een volledig geïntegreerde ERP-, CRM- en e-Business-oplossing voor middelgrote bedrijven en divisies van internationale ondernemingen. In de MBS-markt vindt het grootste deel van de verkopen in het tweede en vierde kwartaal plaats. Door de vertraagde opstart van een aantal in juni verkochte projecten viel de urenomzet van Qurius in het derde kwartaal sterk terug. In dit kwartaal tekenden onder andere Jan Dekker International, Lagotronics, Transport van Overveld en YSS Europe voor Qurius. In de pijplijn is merkbaar dat de belangstelling van grotere organisaties voor de Microsoft Business Solutions en diensten van Qurius toeneemt.

Magnus
De achtergebleven resultaten van Magnus in het derde kwartaal zijn mede te verklaren door de moeilijke markt voor ERP-dienstverlening en de onzekerheid over de toekomst waarin Magnus lange tijd verkeerd heeft. Het aantal projecten waarop Magnus offertes uitbrengt en orders wint neemt gestaag toe, wat naar verwachting in het vierde kwartaal tot toename van het business volume zal leiden.

Aandelen
Vanwege de Qurius-transactie zijn op 26 juni jl. 21.056.603 niet-genoteerde klasse B aandelen uitgegeven. Het totale aantal uitstaande klasse A en B aandelen bedraagt 39.453.710. De klasse B aandelen zijn dividendgerechtigd en kunnen volgens het overeengekomen conversieschema in ruim vier jaar worden omgezet in genoteerde klasse A aandelen. In het kader hiervan zijn op 3 oktober 919.855 klasse A aandelen tot de notering toegelaten (totaal: 19.316.960 klasse A aandelen).

Verwachtingen
Magnus Holding verwacht over het vierde kwartaal een break-even tot licht positief operationeel resultaat en het jaar 2003 af te sluiten met een operationeel verlies van ongeveer 0,5 tot 0,7 miljoen euro, afhankelijk van de exacte besteldata van softwarelicenties. CEO Fred Hermans: “Hoewel de onzekerheid in de markt ons nog steeds parten speelt en het derde kwartaal qua omzetniveau zeer is tegengevallen, is het duidelijk dat ons overall profiel substantieel is verbeterd. Dit heeft een positieve uitwerking op de offerte- en orderportefeuille. Als we erin slagen de momenteel positieve ontwikkeling van de pijplijn om te zetten in contracten en goede specialisten te behouden en aan trekken, dan moeten daarvan in 2004 de resultaten zichtbaar worden.”

Gerelateerde artikelen