Zo kan CO2-uitstoot met 64% dalen

Technologische ontwikkelingen kunnen de wereldwijde energie gerelateerde CO2-uitstoot met 64 procent verminderen in het jaar 2050.

De afname ligt dicht bij  de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050. Dit schrijft het ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen scenariorapport ‘Technology, the climate saviour?’ De implementatie van deze technologie kost wel tijd waardoor het tussendoel voor 2030 niet wordt gehaald. Ook bij snelle technologische ontwikkeling blijft overheidsbeleid essentieel. Niet alleen om technologie gericht op CO2-reductie te stimuleren, maar ook om negatieve bijeffecten van deze technologie tegen te gaan. 

Het terugdringen van de energie gerelateerde CO2 uitstoot van 33 gigaton naar 12 gigaton in 2050 in het ‘Positive Tech Scenario’ zal volgens de ING-economen in een tweetrapsraket gaan.

“Een hogere energie efficiëntie, zoals betere isolatie en processen in fabrieken en woningen en efficiënter rijdende auto’s en vrachtwagens, is de eerste en goedkoopste stap. Met de huidige energie efficiëntie zou in 2050 de uitstoot 34 gigaton hoger liggen door een blijvend groeiende economie. Toegenomen efficiëntie compenseert dit volledig”, zo stelt Gerben Hieminga, energie-econoom bij het Economisch Bureau van ING.

ING verwacht 990 miljoen elektrische auto’s in 2040
Ten tweede moet de daadwerkelijke daling komen van elektrificatie en zon- en windenergie. Het ‘Positive Tech Scenario’ van ING stelt dat er in 2040 990 miljoen elektrische persoonsvoertuigen rijden. Er worden dan geen auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht. 

De Nederlandse ambities liggen hoger; al in 2030 dienen alle verkochte auto’s zero-emissie te zijn. Daarnaast zal het aantal elektrisch aangedreven vrachtwagens sterk toenemen. Wind- en zonne-energie zullen in 2050 wereldwijd tweederde van de stroom leveren. Op dit moment wordt nog tweederde opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Zon- en windenergie zullen de komende jaren nog veel concurrerender worden voor wat betreft prijs. In het ‘Positive Tech Scenario’ blijft de rol van nucleaire energie beperkt.

Overheid blijft cruciaal
De CO2-verlaging die de technologische vooruitgang zal brengen komt te laat voor de  doelstellingen die door de internationale gemeenschap zijn gezet voor het jaar 2030, omdat de technologie pas rond 2040 echt een impact gaat krijgen. Overheidsmaatregelen blijven van cruciaal belang om de reductie te bewerkstellingen en de opwarming van de aarde te beperken. 

Eén daarvan is de noodzaak om ‘rebound-effecten’ tegen te gaan: als de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt, wordt deze goedkoper waardoor de vraag uit sectoren zoals de scheepvaart en luchtvaart weer kan gaan stijgen en dit leidt weer tot een CO2-stijging. Wereldwijde maatregelen voor koolstofprijzen en subsidies moeten dit effect tegengaan. Nieuwe technologie in bredere zin kan ook leiden tot meer CO2-uitstoot, zoals het ‘minen’ van bitcoins. Maatregelen van de overheid op dit vlak kunnen deze onbedoelde effecten tegengaan.

Gerelateerde artikelen