Tech verzekert betere controle

Nieuwe tech draagt aantoonbaar bij aan hogere controlekwaliteit.

Nieuwe technologie biedt nieuwe kansen, verbetert de kwaliteit van controles, maar verandert die ook voor een deel, meldt accountantsberoepsorganisatie NBA in een vandaag gepubliceerd onderzoek. Accountants steunen minder op controles en procedures van opdrachtgevers, en doen op basis van digitale data meer eigen waarnemingen, “een verschuiving van een systeemgerichte naar een gegevensgerichte aanpak,” volgens het onderzoek.

Het rapport waarschuwt wel voor grote techbedrijven die zich steeds meer op bedrijfsdata storten en in het verlengde daarvan ook op het verstrekken van zekerheid. Verder loopt de wetgeving achter op de technologische ontwikkelingen, waardoor accountants die kiezen voor een datagedreven aanpak problemen kunnen ondervinden met dossiertoetsingen. Ook is gebleken dat sommige kantoren moeite hebben om de kwaliteit van hun aanpak goed over het voetlicht te krijgen bij toetsers die minder ingewijd zijn in de technologie.

Zoals ook het geval met andere financiële professionals, is er door de grotere rol van big data een groeiende vraag naar accountants die met kennis van wiskunde en statistiek en kennis van de context van de klant hun analyses doen.

(bron: NBA)

Gerelateerde artikelen