Te weinig geld voor bedrijfsleven

Nederlandse banken lenen te weinig, wat de volgende recessie nog erger zal maken.

Nederlandse banken zijn te karig met het verstrekken van geld aan het bedrijfsleven. Dat gaat problemen opleveren als de economie gaat inzakken. Het is een van de conclusies van het vandaag verschenen rapport Risicorapportage Financiële markten 2019 van het Centraal Planbureau.

Het rapport meldt dat het aantal nieuw uitgegeven bankleningen in Nederland het afgelopen jaar historisch laag was. Het CPB noemt dit verrassend gezien de investeringsbehoefte in tijden van relatief hoge economische groei, zoals nu. Het bureau zegt verder dat bedrijven in Nederland, en het MKB in het bijzonder, minder vaak een lening krijgen toegekend in vergelijking met andere eurolanden. Ze doen – wellicht daarom – ook minder vaak een aanvraag voor bankfinanciering. Op termijn kan dit verstrekkende gevolgen hebben: het bureau waarschuwt dat het Nederlandse bedrijfsleven tegen een extra financieringstekort aan kan lopen als de economische omstandigheden verslechteren.

Beter nieuws is er over commercieel vastgoed. Terwijl de Nederlandse huizenmarkt nog steeds oververhit is en prijzen door dalend aanbod voor zowel particulier als commercieel vastgoed verder zijn gestegen,  liggen de prijzen voor die laatste nog lang niet op het niveau van 2008. Wel adviseert het planbureau de commerciële vastgoedmarkt goed te monitoren omdat een prijscorrectie een direct effect zal hebben op de kredietwaardigheid van bedrijven die hun bedrijfspand als onderpand voor een lening gebruiken.

(bron: CPB)

Gerelateerde artikelen