Te veel fiscale regeltjes volgens Klaus Vink

fallback
Hoe ziet het fiscale speelveld er op dit moment uit? Chief Financial Officer legde volgende vragen voor aan de spraakmakende fiscalist Klaus Vink.

Q: Wat vindt u van het Nederlandse belastingklimaat voor grotere ondernemingen?

A
Dit is de afgelopen jaren gestroomlijnd, maar niet verslechterd zoals sommigen beweren. Wel is het vreemd dat waar Nederland sommige fiscaal aantrekkelijke regelingen heeft afgeschaft, landen zoals Frankrijk deze juist hebben ingevoerd. Er moet in EU-verband meer harmonisatie komen. Er is te veel regelgeving. Wel is de houding van de belastingdienst erg verbeterd. Deze is meer servicegericht: er zijn goede afspraken mee te maken.

Q: Kunt u enkele recente wetswijzigingen noemen die uw goedkeuring hebben?

A
De fiscale behandeling van een aanmerkelijk belang is aanzienlijk verbeterd. Bij een dividend, maar ook bij verkoop van aandelen in een BV wordt nu altijd 25% belasting geheven. Je kan dus net zo goed dividend uitkeren. Daarnaast is het goed dat de belastingdruk voor de grootaandeelhouders met een BV die dividend uitkeert min of meer gelijk is geworden aan de belastingdruk voor iemand die winst uit een onderneming geniet.

Q: Op welke wetswijziging heeft u kritiek?

A
De fiscale regeling voor het autogebruik is verslechterd. Nu wordt woon-werkverkeer slechts als zakelijk gezien indien de afstand tussen de 10 en 30 kilometer bedraagt.

Q: Hoe kan het ondernemingsklimaat worden verbeterd?

A
Er dient een vergaande vereenvoudiging te komen. Wij hebben nog steeds heel veel regeltjes, met uitzondering op uitzondering. Het mooiste zou zijn om de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de sociale premies etc. door één belasting te vervangen. Sowieso zou het goed zijn om de belastingtarieven met een aantal procenten te verlagen, maar in de huidige tijd zal dit moeilijk realiseerbaar zijn.

Q: Kunt u een voorbeeld geven van één van uw succesvolste fiscale vondsten?

A
Omdat de belastingdienst ook meeleest, moet ik voorzichtig zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Uit hoofde van privacy overwegingen kan ik alleen iets vertellen over zaken die algemeen bekend zijn. Ik heb aan de wieg gestaan van enkele beleggingsfondsen. Zo begon ik eind jaren tachtig met het OAMF, dat met het beleggen in Australische hypotheken een nettorendement van na belastingen van 11% tot 12% behaalde. Helaas kreeg dit fonds wel met valutaverliezen te maken, waar overigens steeds voor gewaarschuwd was.

Toen bovendien de staatssecretaris van Financiën het belastingverdrag met Australië wijzigde, nam het OAMF het fiscale verlies en droeg de hypotheken over aan de nieuw opgerichte Orco Bank te Curaçao. Bij een (buitenlandse) bankinstelling heb je namelijk geen fictief rendement. Dit rendement was dus belastingvrij.

Nu het verlies in het oude fonds gefixeerd was, kon vervolgens, zolang er een verrekenbaar verlies was, belastingvrij worden belegd in Nederlandse staatsobligaties. De staatssecretaris van Financiën was het hier echter niet mee eens en zag de herstructurering als een dividenduitkering. Met steun van vijf hoogleraren wist ik in amper een jaar de aanslag van Ÿ86 miljoen bij de Hoge Raad vernietigd te krijgen.

Q: Hoe zit het volgens u met de belastingparadijzen?

A
Deze zullen verdwijnen door de internationale druk die op de overheden en aldaar opererende banken wordt uitgeoefend. Luxemburg heeft zich lang verzet om inzage te geven in de banktegoeden van niet-ingezetenen dan wel een bronbelasting in te voeren, maar dit soort verzet kan niet lang standhouden. Belastingparadijzen zijn vooral interessant voor financieringsmaatschappijen, die wel aan de eis moeten voldoen dat ze in het betreffende land gevestigd zijn.

Q: Heeft u nog tips voor CFO’s?

A
Belangrijk is een goede kostendeclaratie. Ik raad ook aan dat bedrijven de CFO de keuze geven op welke wijze ze hun brutobeloning fiscaal zo voordelig mogelijk, bijvoorbeeld met kinderopvang en een pensioenregeling ingevuld willen zien. Zo kan netto meer overgehouden worden. Internationaal opererende CFO¹s kunnen hun inkomen internationaal spreiden, om de totale belastingheffing te drukken.

Klaus Vink is advocaat en belastingkundige en seniorpartner van Vink & Partners Advocaten Belastingadviseurs en Notaris te Amsterdam.

Gerelateerde artikelen