Te laat is te laat

fallback
Aan belastingplichtige was op 9 april 2003 een aanslag inkomstenbelasting 2001 uitgereikt, hiertegen diende een eventueel bezwaar uiterlijk op 21 mei te worden ingediend. Aangezien belastingplichtige op Curaçao verbleef, werd de post automatisch doorgestuurd, echter, met enige vertraging. Op 21 mei ontving belanghebbende de aanslag, nam contact op met zijn belastingadviseur in Nederland en er werd geconcludeerd dat de aanslag niet juist was. Er werd vanuit Curaçao een bezwaarschrift gefaxt dat na de Nederlandse kantoortijden werd ontvangen. Dit had tot gevolg dat het bezwaarschrift op 22 mei 2003 was binnengekomen. Het Hof heeft belanghebbende niet ontvankelijk verklaard. Belanghebbende had ten behoud van rechten direct een pro-forma bezwaar in moeten dienen, deze fax zou op tijd zijn ontvangen en niet hebben geleid tot niet-ontvankelijkheid wanneer dit pro-forma bezwaar later werd gemotiveerd.

In de hierboven vermelde casus had de fax uitkomst kunnen bieden, mits de fax op tijd was verzonden. De Staatssecretaris heeft op 27 april 2005 bekend gemaakt inzake de openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer dat niet langer bezwaarschriften en aangiften per fax aanvaard worden door de Belastingdienst. Het besluit is vandaag met ingang van 1 juli 2004 (terugwerkende kracht) in werking getreden. Het is derhalve niet meer mogelijk op de laatste dag voor de uiterste termijn een aangifte of bezwaarschrift per fax in te dienen. Een dergelijk stuk dient dan per koerier of persoonlijk bezorgt te worden.

Belang voor de praktijk
Indien u voor enige tijd in het buitenland verblijft, is het van belang zorg te dragen voor een goede wijze waarop post wordt doorgestuurd. Indien de doorzending tijdrovend is, kunt u het adres van uw belastingadviseur als correspondentieadres gebruiken. Een fax biedt in belastingzaken geen uitkomst meer wat betreft aangiften en het indienen van bezwaarschriften.

Gerelateerde artikelen