Tax control: erken fiscale risico’s doorlopend in een jaar

Voor een goed ingeregeld tax control framework moeten alle fiscale risico’s in kaart zijn gebracht. Die risico’s kunnen op meerdere plekken voorkomen.

Door Bas Buytendijk

In een eerder blog hebben we het belang van een tax control framework geschetst. U zorgt voor een juiste fiscale afdracht en beperkt daarmee de fiscale risico’s die u loopt. Denk aan navorderingen die hoog kunnen oplopen of reputatieschade omdat u niet aan uw verplichtingen voldoet. Een goed ingeregeld tax control framework zorgt ervoor dat de processen en interne beheersingsmaatregelen op hun plaats zijn in de organisatie om de fiscale risico’s onder ogen te zien en te mitigeren.

Fiscale risico’s
Die fiscale risico’s kunnen op meerdere plaatsen opdoemen. Bijvoorbeeld in de jaarlijkse vennootschapsbelasting. Hier een aantal voorbeelden. U baseert uw aangifte bijvoorbeeld op verkeerde waarderingen van uw voorraad, u heeft voorzieningen verkeerd ingeschat of de afschrijvingen kloppen niet. Maar denk ook aan verkeerd meegenomen renteaftrek, onzakelijke kosten of u heeft het voordeel van een fiscale stimuleringsregeling zoals de innovatiebox niet juist berekend. U wilt deze risico’s gedurende het jaar continu onderkennen en oppakken.

Daar is een scan van de fiscale situatie van uw organisatie een must voor. Gevolgd door een op maat ingericht tax control framework. Dat is een raamwerk waarin die risico’s worden benoemd. Daar staan ook de maatregelen in om deze risico’s te ondervangen. Zodat u in control bent over uw fiscale situatie. Als u eenmaal die fiscale beheersmaatregelen maandelijks op hun plaats heeft, tellen die maanden als vanzelf op tot een jaar. Waarmee uw aangifte voor de vennootschapsbelasting voelt als een sluitstuk.

Transfer pricing
Speciale aandacht bij het framework moet er zijn voor transfer pricing oftewel interne verrekenprijzen. Dat zijn regels en methoden voor het vaststellen van prijzen binnen en tussen ondernemingen die onder dezelfde eigendom of zeggenschap vallen. Denk aan een bedrijf met diverse dochterondernemingen, al dan niet in het buitenland gevestigd. Het gevaar bestaat dat deze ondernemingen bij transacties tussen de bedrijven in de groep met te laag of te hoge (oftewel niet-zakelijke) prijzen werken. Als dit gaat om grensoverschrijdende transacties, dan kan hierbij de winst waar de Belastingdienst mee werkt worden verstoord. Daarmee kan de belastingdienst in een land opbrengsten van de vennootschapsbelasting mislopen. Vandaar dat ze daar scherp op zijn.

Arm’s length-principe
De bepaling om af te dwingen dat ondernemingen binnen een groep zakelijk met elkaar handelen, noemen we het at arm’s length-principe. Landen die wetgeving hebben voor de verrekening volgen in het algemeen de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten. Die verrekenprijzen en met name de beheersmaatregelen dat de afgesproken prijzen ook daadwerkelijk worden gehanteerd, kun je dus bijvoorbeeld ook in het tax control framework vastleggen. Dat is ook verstandig vanwege wereldwijde ontwikkelingen op fiscaal gebied. Daar waar u als onderneming waarde toevoegt, moet u meer en meer een deel van uw winst afdragen aan belastingen. Daarbij is het probleem niet dat uw onderneming belasting moet betalen in een land, maar het is wel een probleem als u dubbel betaalt. Bij een verkeerde berekening van de transfer pricing of onvoldoende toezicht op de nakoming van de transfer pricing-documentatie loopt u daar een risico.

Advance pricing agreement
Met een afdoende transfer pricing-documentatie kunt u ook in overleg treden met de belastingdiensten van landen. De Nederlandse Belastingdienst staat daar open voor, ook omdat ze correcties achteraf willen voorkomen. Dat brengt namelijk niet alleen voor u, maar ook voor de Belastingdienst meer werk met zich mee. Door middel van vooroverleg biedt de Nederlandse Belastingdienst nationaal en internationaal opererende bedrijven de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van de fiscale wet- en regelgeving. Daarmee weet u of u goed zit met de toepassing ervan. Een Advance Pricing Agreement, als voorbeeld, geeft u vooraf zekerheid over de vaststelling van een zakelijke beloning voor grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten). Een goed werkend tax control framework zorgt ervoor dat u afdoende beheersmaatregelen heeft zodat de gemaakte afspraken ook kunnen worden nagekomen.

Of het nu voor de vennootschapsbelasting is, of voor uw interne verrekenprijzen, zorg dat u uw fiscale risico’s beheerst, dat u deze herkent en erkent en daadwerkelijk maatregelen neemt om de juiste belastingafdracht te doen. Dat voorkomt een hoop problemen achteraf.

Bas Buytendijk is partner Fiscale Praktijk bij Crowe Foederer

Gerelateerde artikelen