Tarieven griffierecht in 2014 omhoog

Het wordt duurder om naar de rechter te gaan. De griffierechten gaan volgend jaar omhoog. Het kabinet stemde vrijdag in met een voorstel hiertoe van minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie.

Om de drempel naar de rechtbank laag te houden worden de tarieven bij de kantonrechter en voor alle civiele zaken verhoogd met niet meer dan 2 procent. Bij andere zaken gaan de tarieven wel aanzienlijk stijgen. In totaal komt de verhoging neer op gemiddeld 15 procent.

Voor bepaalde zaken wordt een substantiëlere verhoging voorgesteld. Zo verschillen de tarieven voor hoger beroep en cassatie, met name in civiele zaken, op dit moment niet substantieel van de tarieven in eerste aanleg, terwijl de kosten van een behandeling in hoger beroep of cassatie aanzienlijk hoger zijn dan de kosten van een procedure in eerste aanleg.

Een grotere bijdrage van de rechtzoekende in de kosten is dan gerechtvaardigd. Ook wordt voorgesteld om voor rechtspersonen in handelszaken met een financieel belang van meer dan 1 miljoen euro een (fors) hoger griffierecht in te voeren. Verder wordt het laagste tarief in bestuursrechtelijke zaken gelijk getrokken met de laagste tarieven voor civiele zaken bij de kantonrechter. In totaal komt de verhoging neer op gemiddeld 15 procent.

Het kabinet heeft de verhoging van de griffierechten al eerder aangekondigd. Dit gebeurde afgelopen mei in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staan maatregelen om het tekort terug te dringen dat ontstaat door stijgende volumes in de rechtspraak en als gevolg van de algemene efficiencytaakstelling uit het regeerakkoord voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie Veiligheid en Justitie

Gerelateerde artikelen