Talentmanagement in turbulente tijden

We maken turbulente tijden door. Een natuurlijke reactie in tijden van recessie is terugvallen op zekerheden, voorzichtigheid betrachten en risico's mijden. Wat doet u in tijden van recessie?

Er is een tweedeling in de manier waarop bedrijven met de huidige recessie omgaan: de ene groep toont een traditionele reactie door te sturen op kosten. Uitgaven die niet direct noodzakelijk zijn worden geschrapt en nietkernactiviteiten afgestoten. De andere groep creëert kansen. Deze groep stuurt eveneens op kosten, maar laat zich leiden door de strategische positie binnen de markt, de financiële positie van de eigen organisatie en de mate waarin de eigen sector wordt geraakt door de recessie.

Onderstaand een illustratie van hoe twee organisaties verschillend met de huidige recessie omgaan. Bij organisatie A worden de opleidingen en marketingbudgetten naar beneden geschroefd, klant- en medewerkerbijeenkomsten worden geschrapt en salarissen bevroren.

Organisatie B zet een streep onder de activiteiten die geen rendement meer opleveren. Een van de maatregelen die het bedrijf treft, is het organiseren van kleinschalige sessies waarin seniormedewerkers samen met de junioren creatief nadenken over nieuwe kansen. De ideeën die levensvatbaar lijken, worden op kleine schaal uitgeprobeerd. Kortom, bij organisatie B worden medewerkers actief betrokken bij de bedrijfsvoering. Er wordt een beroep gedaan op hun creativiteit. Talent wordt herkend. En het talent zal blijven.

Organisatie A bespaart door de gekozen aanpak wel op kosten, maar eigenlijk is die besparing minimaal. De invloed op medewerkers is echter heel groot. Het verloop van personeel ten gevolge van de maatregelen zal enorm zijn: mijn voorspelling is dat meer dan 20 procent van de medewerkers de organisatie zal verlaten. Helaas zijn het de meest getalenteerde medewerkers die spontaan zullen vertrekken. Die voelen zich niet gewaardeerd. Zij zien bovendien kansen: bij de concurrent. De bottomline is dat talenmanagement ook betekent: investeren in de toekomst. Echt talent koop je niet door meer salaris te bieden. Talent ontwikkel je, talent kweek je. Talent zoekt succes. En talent zoekt ander talent op.

Weer even terug naar de huidige economische situatie. Als de financiële positie zwak is, verminderen de mogelijkheden om te profiteren van de down turn. Talentmangement is een belangrijke succesfactor om de strategische positie te versterken. Als de strategische positie sterker wordt, neemt de afhankelijkheid van de conjunctuur af. Omdat er meer succesvolle alternatieven worden ontwikkeld, wordt je financiële positie sterker dan die van de concurrentie. Zorg er dus voor dat je je strategische positie versterkt. Zorg voor een goed diversiteitsbeleid en initieer continu vernieuwingen. Innoveer! Focus je als organisatie op de klant en de toekomst van de klant: hoe zorg ik ervoor dat mijn klant ook in de toekomst blijft? Tenslotte: bouw als organisatie community’s, kleine ‘labjes’, ‘denktankjes’ waarin ideeën worden gelanceerd. En doe als directie ook daadwerkelijk iets met deze ideeën.

Waarde creëren versnelt groei
Organisaties creëren waarde door een bepaalde gevoelsband op te bouwen met de klant, met de markt en met medewerkers. Ze werken continu en intrinsiek aan talent. Ze versnellen investeringen in personeel op die gebieden die de toekomstige groei drijven. Dat houdt ook in dat talent gevoed moet worden met kennis. Kennis van de markt, van de klanten en over de eigen strategische positie.

Recent onderzoek door Bain Company heeft aangetoond dat waarde creërende organisaties bij het aantrekken van de conjunctuur vier keer sneller groeien dan andere organisaties. Waarde creërende ondernemingen zijn dus aantoonbaar veel succesvoller dan organisaties die alleen op de kosten letten. Mijn advies luidt dan ook: start met een goed intern onderzoek om te zien in welke categorie uw organisatie valt. Categorie A of B? Ontwikkel een visie op talent en laat talentmanagement niet alleen op de ‘praatagenda’ staan, maar plaats het ook op de ‘doe-agenda’, vooral nu.

Gerelateerde artikelen