Tal van ondernemers hebben lak aan sanctielijsten

Bedrijfscheck schiet erbij in als ondernemer de zakenpartner ziet zitten.

Een op de tien Nederlandse eindbeslissers vindt het onbelangrijk of een persoon waarmee ze zakendoen op een sanctielijst staat. Twintig procent van de ondervraagden hoeft ook niet te weten of een persoon waar ze zaken mee doen een politiek prominent persoon is. Ruim één op de vijf (22%) vindt het onnodig om een bedrijfscheck te doen als het bedrijf wordt aangeraden door iemand die ze vertrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet, uitgevoerd onder 350 werkenden die eindbeslisser zijn binnen hun werkgebied. De sanctielijst is een publiek toegankelijke lijst van ondernemingen, organisaties en personen waarvoor economische en/of juridische beperkingen gelden. Op grond van de sanctiewet is het verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen.

Als een bedrijf te maken heeft politiek prominent persoon, ook wel PEP genoemd, dan rust op hen de wettelijke verplichting om diepgaander cliëntonderzoek te doen. Deze specifieke doelgroep wordt in de ‘Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme’ genoemd vanwege het gevaar voor corruptie en verduistering van overheidsgelden. Het niet naleven van deze wet kan torenhoge boetes opleveren.

Een kleine 27 procent van de eindbeslissers hoeft niet te weten wie de directeuren zijn van de bedrijven waarmee zij zakendoen. Zestig procent zegt het wel belangrijk te vinden, ook al komt men niet direct in contact met de directie.

 

Gerelateerde artikelen