‘Takenpakket drastisch uitgebreid’ – Wietze Reehoorn, ABN AMRO

fallback
'Uitdaging voor de CFO? Wij signaleren op dit moment veel ontwikkelingen waar CFO's mee te maken hebben. Neem de pensioenproblematiek als gevolg van IFRS. Of het vraagstuk om bepaalde activiteiten uit te besteden of te verplaatsen: outsourcing of het verhuizen van onderdelen naar bijvoorbeeld India kan voordeel opleveren maar heeft grote impact op de financiële huishouding van de onderneming en het gebruik van werkkapitaal.

Verder zijn onderwerpen als kostenbeheersing en efficiency altijd top of mind bij CFO’s. En juist in de huidige situatie, met onzekerheid over de olieprijzen en twijfels over het economische herstel is het essentieel de kostenstructuur in de hand te hebben én houden en risico’s effectief en efficiënt af te dekken, waarvoor geavanceerde producten beschikbaar zijn. Ook bij het vinden van toekomstige groei moet de CFO ervoor zorgen dat de kosten in de hand worden gehouden. Een andere grote uitdaging is Basel II, dat per 2007 de huidige regels vervangt voor het vaststellen van het benodigde bancaire risicokapitaal. Generieke kapitaalregels worden vervangen door individueel bepaald kapitaal per cliënt.’

Ondersteuning voor de CFO
‘Wij merken dat de CFO’s van grote internationaal opererende ondernemingen meer inzicht en controle willen hebben op hun wereldwijde geldstromen en bijbehorende risico’s en inefficiënties. Inzicht in alle processen en optimalisatie van het werkkapitaal zijn strategische punten die steeds vaker hoog op de agenda staan. Kijken we concreet naar Basel II, dan is de risicoweging bepalend. Kredietrisico is afhankelijk van branche, kredietwaardigheid, kredietgebruik, looptijd en zekerheden. Deze moeten worden bepaald en beoordeeld. Dit leidt tot de vaststelling van het kapitaal, de condities en de kredietbeslissing. Door de ingrediënten te beïnvloeden kunnen de condities van een krediet geoptimaliseerd worden. Er zullen echter grotere verschillen optreden tussen cliënten en sectoren onderling.’

In control of in business
‘Van oudsher was de CFO altijd de persoon die de rol van boekhouder in nam. Wij zien steeds vaker dat CFO’s meer als strategische gesprekspartner naast de CEO gaan fungeren. Het takenpakket van de CFO is door de jaren heen drastisch uitgebreid. Van een intern gerichte controlerende boekhouder naar een zeer grote beïnvloeder op de strategie van de totale bedrijfsvoering en het extern zichtbare beleid. De rol als controleur blijft echter onverminderd belangrijk en zal door regels en richtlijnen zoals BASEL II en IFRS alleen maar verder toenemen. De CFO zal dus zijn spaarzame tijd moeten inzetten op beide gebieden, die elkaar regelmatig zullen gaan conflicteren. Een zeer uitdagende positie.’

Wietze Reehoorn (1962) Directeur ABN AMRO Corporate Clients Nederland, Amsterdam Wietze Reehoorn studeerde rechten in Groningen. Hij werkt sinds 1989 bij ABN AMRO Bank en bekleedde in de afgelopen zestien jaar diverse leidinggevende functies. Sinds 2004 is Reehoorn lid van de directie van ABN AMRO Nederland en verantwoordelijk voor de grootzakelijke markt.
ABN AMRO, de innovatieve internationale bank voor groeiende ondernemingen, marktleider voor het Nederlandse grootbedrijf, en een stimulerende partner die CFO’s ondersteunt meer mogelijk te maken.

Gerelateerde artikelen