Sylvester Eijffinger wordt voorzitter RvC bij BKR

Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft per 1 juli 2012 prof. dr. Sylvester Eijffinger benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eijffinger was sinds 15 november 2011 al vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Als voorzitter volgt hij prof. dr. Hans Kuijl RA op die met pensioen ging.

Eijffinger is o.a. hoogleraar Financiële Economie aan de universiteit van Tilburg en hoogleraar Europese Financiële en Monetaire Integratie. Over zijn benoeming en BKR zegt Eijffinger: “We leven in een tijdsgewricht waarbij cumulatie van te hoge schulden de ontwikkeling van de economie ernstig bedreigt. BKR levert een bijdrage aan het beteugelen van te hoge schulden op huishoudenniveau en levert daarmee een bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de gehele economie.”

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Ook worden betalingsachterstanden op hypotheekcontracten geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen BKR om hier inzicht in te krijgen. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over circa 9 miljoen personen, waarvan bijna 93% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft circa 240 deelnemers en is gevestigd in Tiel.

Gerelateerde artikelen