SVB spoort 5,3 mln aan fraude op

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van regelingen zoals de kinderbijslag en de AOW, spoorde in 2008 voor 5,3 miljoen euro aan fraude op. Dat is ruim een derde minder dan het jaar ervoor; in 2007 werd voor ruim 8,1 miljoen euro aan fraude geconstateerd.

De oorzaak van de afname van het fraudebedrag is dat onregelmatigheden eerder worden gesignaleerd. Dit omdat de SVB intern haar werkwijze steeds verder optimaliseert en in 2008 huisbezoeken door één gespecialiseerde afdeling werden verricht.

In 2008 zijn er 4917 fraudeonderzoeken uitgevoerd (3659 in 2007). Hoewel er meer onderzoeken plaatsvonden, is er een lager fraudebedrag vastgesteld. Tegen 365 mensen is in 2008 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (474 in 2007).

De meest voorkomende vorm van fraude is dat mensen met een nabestaandenuitkering Anw en mensen met een AOW-pensioen een gezamenlijke huishouding voeren/samenwonen, maar dat niet aan de SVB opgeven.

De nabestaandenuitkering vervalt bij een gezamenlijke huishouding/samenwonen en een 65-plusser die alleen woont/geen huishouding deelt, krijgt meer AOW-pensioen dan iemand die dat wel doet. In 2008 is voor 2,8 miljoen euro aan deze vorm van fraude geconstateerd, tegen 5,9 miljoen euro in 2007.

Inkomensfraude staat met ruim 2,3 miljoen euro op de tweede plaats (1,2 miljoen euro in 2007). Inkomensfraude houdt in dat mensen bepaalde inkomsten bewust niet of onjuist opgeven aan de SVB. Hierdoor ontvangen zij een hogere uitkering, bijvoorbeeld partnertoeslag AOW of de Anw.

Jaarlijks voert de SVB zo’n 800.000 controles uit. Naar aanleiding hiervan kan de uitkering worden verhoogd of verlaagd. Te veel betaald geld wordt teruggevorderd. Als er te weinig is betaald, vindt nabetaling plaats. In 2008 is van ruim 20.000 mensen bijna 7,9 miljoen euro aan te veel betaalde uitkeringen teruggevorderd (8,4 miljoen in 2007).

Er is zo’n 1 miljoen euro nabetaald (1,4 miljoen in 2007). Voor wat betreft controles in het buitenland ging er in 2008 extra aandacht uit naar Zuid- Afrika, België, Duitsland, Noorwegen, Hong Kong en de Verenigde Staten. In totaal zijn hiervan 798 klanten in een steekproef opgenomen en gecontroleerd. Bij 49 klanten bleken er onjuistheden in de gegevens te zijn waardoor er te veel of ten onrechte werd betaald.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen