Supermarkten kunnen 34,5 miljoen besparen door tegengaan verspilling

Supermarktondernemers laten gemiddeld nog ca. 125.000 euro aan rendement per jaar liggen door verspilling op diverse onderdelen zoals, derving, energie, talent en investeringen.

Op woensdag 30 mei heeft Financieel Retailspecialist Marshoek de jaarlijkse Benchmark Supermarkten 2017 gepresenteerd. Tijdens de Benchmark- en Inspiratiesessie, welke werd gehouden in de Verspillingsfabriek in Veghel, zijn de belangrijkste trends en analyses over de supermarktbranche gepresenteerd.

Eén van de belangrijkste conclusies: supermarktondernemers kunnen een grote rol spelen in het tegengaan van voedselverspilling.   

Gemiddeld wordt er in de supermarkt 1,5 procent van de consumentenomzet aan voedsel verspilt. Met een gemiddelde weekomzet van 158.738 euro per week, is dit een verspilling van ruim 126.000 euro per jaar. Op basis van de circa 1365 franchise supermarkten in Nederland, komt dit uit op een derving door supermarktondernemers van ruim 172 miljoen euro op jaarbasis. 

De Verspillingsfabriek geeft aan dat er voor supermarkten de potentie ligt om circa 20 procent van hun verspilling terug te dringen. Dit zou betekenen dat er een verbeterpotentie voor de supermarktondernemers in Nederland ligt, welke jaarlijks optelt tot een bedrag van bijna 34,5 miljoen euro. Door aandacht voor dit maatschappelijk, zeer relevante thema, ligt er dus een groot potentieel. Dit potentieel zit bijvoorbeeld in het optimaal gebruiken van ondergewaardeerd voedsel, het invullen van een verspillings-schap en hergebruik van voedsel via Blurring oplossingen.

Tijdens de Benchmark– en Inspiratiesessie vond er een brainstormsessie plaats onder leiding van Foodwaste Xperts. Deze sessie met supermarktondernemers van diverse formules leverde creatieve ideeën op waarmee de ondernemers voedselverspilling kunnen voorkomen, reduceren en verwaarden.  

Overige headlines
Verder bleek uit de benchmark dat de franchise supermarkten het met een omzetgroei van 3,8 procent wederom beter doen dan de markt (3,2% o.b.v. GfK). Deze groei werd grotendeels gerealiseerd door een sterke stijging van de gemiddelde besteding en, hoewel in mindere mate, een groei van het aantal klanten. De E-commerce omzet liet eveneens een sterke groei zien en lijkt het business model van de fysieke supermarkten op termijn onder druk te zetten. Tevens is in 2017 een trendbreuk waar te nemen in het rendement van de supermarkten. Voor het eerst sinds 2012 stijgt niet alleen het resultaat in euro, maar ook in percentage. Dit betekent dat de ondernemers de meeromzet ook daadwerkelijk hebben kunnen omzetten naar een meeropbrengst. 

Kort samengevat, de franchise supermarktbranche heeft een goed jaar achter de rug, echter staan ze voor de grote uitdaging om de waarde van hun business model ook in de toekomst vast te kunnen houden.
     
Het Benchmarkrapport Supermarkten 2017 is inclusief bijbehorende factsheet te downloaden op de website van Marshoek.