Subsidies voor elektrische auto’s vervallen in 2025

CSDDD en CSRD in autogebruik

In 2025 vervallen de subsidies voor elektrische auto’s in Nederland. Deze maatregel is onderdeel van het klimaatakkoord en werd al jaren geleden gepland. Dit betekent echter niet het einde van de financiële voordelen voor elektrisch rijden. De lagere bijtelling en de korting op de motorrijtuigenbelasting blijven bestaan, evenals de dalende kosten per kilometer. Hierdoor blijft elektrisch rijden een aantrekkelijke keuze voor zowel particulieren als bedrijven. Dat meldt het ANP deze ochtend.

  • Subsidies elektrische auto’s vervallen in 2025
  • Laadnetwerk Nederland blijft toonaangevend wereldwijd
  • Lage bijtelling en belastingkortingen blijven.

Het vervallen van de subsidies is een uitvloeisel van het klimaatakkoord en geen beslissing van het nieuwe kabinet. Bij het opstellen van het akkoord werd aangenomen dat elektrische auto’s tegen 2025 voldoende ingeburgerd zouden zijn en dat goedkope modellen ruim beschikbaar zouden zijn. Deze voorspelling lijkt uit te komen: het aanbod van elektrische voertuigen is de afgelopen jaren explosief gegroeid.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Stijgend aanbod van elektrische modellen

Het aanbod van elektrische auto’s is de laatste jaren enorm gegroeid. In 2024 bevat het jaarboek met elektrische auto’s meer dan 100 modellen, waaronder modellen met een aanschafprijs onder de 20.000 euro. Dit maakt elektrische auto’s toegankelijker voor een breder publiek, wat helpt bij de overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden.

Europese subsidies in België en Frankrijk

In tegenstelling tot Nederland, blijven landen zoals België en Frankrijk inzetten op subsidies voor de elektrificatie van hun wagenparken. Deze landen zien nog steeds de noodzaak van financiële stimulansen om de transitie naar elektrische voertuigen te versnellen. Dit verschil in beleid kan van invloed zijn op de snelheid waarmee verschillende Europese landen hun wagenparken elektrificeren.

Noorwegen loopt voorop

Hoewel Nederland ooit koploper was in de wereldwijde transitie naar elektrische voertuigen, heeft Noorwegen deze positie inmiddels overgenomen. In Noorwegen is meer dan 85 procent van de nieuw aangeschafte auto’s elektrisch. Dit succes is mede te danken aan de uitgebreide subsidies en andere financiële voordelen die Noorwegen biedt voor elektrische voertuigen.

Sterk laadnetwerk in Nederland

Ondanks het vervallen van de subsidies blijft Nederland aantrekkelijk voor elektrische rijders dankzij het uitstekende laadnetwerk. Nederland heeft het beste laadnetwerk ter wereld voor elektrische auto’s, wat een belangrijke factor is voor de aantrekkelijkheid van elektrisch rijden. Het uitgebreide netwerk van laadpalen zorgt ervoor dat bestuurders gemakkelijk hun auto’s kunnen opladen, wat de overstap naar elektrisch rijden vergemakkelijkt.

Kostenvoordelen blijven bestaan

Naast het sterke laadnetwerk blijven ook de kostenvoordelen van elektrisch rijden bestaan. De lagere bijtelling en de korting op de motorrijtuigenbelasting maken elektrisch rijden financieel aantrekkelijk. Bovendien dalen de kosten per gereden kilometer door de efficiëntere technologieën en goedkopere energieprijzen. Dit alles draagt bij aan de financiële haalbaarheid van elektrisch rijden.

Schoner milieu blijft drijfveer

Een belangrijke reden om over te stappen op elektrisch rijden blijft de positieve impact op het milieu. Elektrische auto’s stoten geen schadelijke stoffen uit tijdens het rijden, wat bijdraagt aan schonere lucht en een gezonder leefmilieu. Dit blijft een krachtig argument voor zowel overheden als particulieren om te kiezen voor elektrisch rijden.

Internationale reacties en trends

De beslissing om de subsidies te beëindigen wordt internationaal met gemengde reacties ontvangen. Analisten wijzen erop dat subsidies in sommige markten nog steeds cruciaal zijn om de adoptie van elektrische voertuigen te stimuleren. In landen als de Verenigde Staten blijven subsidies en belastingvoordelen een belangrijk onderdeel van de strategie om de overgang naar elektrische voertuigen te versnellen. De verwachting is dat internationale trends en beleidsmaatregelen invloed zullen hebben op de Nederlandse markt en vice versa.

Toekomst van elektrisch rijden

De toekomst van elektrisch rijden ziet er ondanks het wegvallen van subsidies rooskleurig uit. Innovaties in batterijtechnologie en laadinfrastructuur, evenals de groeiende beschikbaarheid van betaalbare modellen, zullen de adoptie van elektrische voertuigen blijven stimuleren. De Nederlandse markt kan blijven profiteren van haar sterke laadnetwerk en de financiële voordelen die nog steeds gelden.

Conclusie

Het vervallen van de subsidies voor elektrische auto’s in 2025 markeert een belangrijke verandering in het Nederlandse beleid, maar het betekent niet het einde van de voordelen voor elektrisch rijden. Met een sterk laadnetwerk, blijvende belastingvoordelen en dalende gebruikskosten, blijft elektrisch rijden een aantrekkelijke optie. De positieve milieu-impact blijft daarnaast een doorslaggevende factor voor de keuze voor elektrische voertuigen.

Gerelateerde artikelen