Stress blijft een gesel voor mentale gezondheid

Werkgevers krijgen meer aandacht voor het probleem.

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse werknemers kampt met mentale gezondheidsproblemen waar hun werk onder lijdt. Eén op de drie geeft aan hier last van te hebben. Dit percentage kan niet los gezien worden van de hoeveelheid stress op het werk, die nog steeds hoog is en door één op de tien werknemers zelfs dagelijks wordt ervaren. Tegelijkertijd is een lichte verbetering zichtbaar in de aandacht van werkgevers voor de mentale gezondheid van hun medewerkers.

Dat blijkt uit het onderzoek People at Work 2022: a global workforce view, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het onderzoek zijn 32.924 werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland, bevraagd over actuele thema’s die spelen op de werkvloer. Daarbij is ook gekeken naar hoe werknemers en werkgevers kijken naar de huidige wereld na corona en hoe zij denken over de toekomst.

Werk lijdt onder slechte mentale gezondheid

Van de Nederlandse respondenten geeft één op de drie (33%) aan dat zijn of haar werk lijdt onder een slechte mentale gezondheid. Dat is wat lager dan het Europese gemiddelde (44%), maar nog steeds een erg hoog gedeelte van werknemers dat kampt met mentale gezondheidsproblemen waardoor het werk negatief wordt beïnvloed. Opvallend was dat in Italië zelfs twee op de drie (67%) werknemers ditzelfde aangeeft.

De ondersteuning van werkgevers op het vlak van mentale gezondheid op het werk lijkt, vergeleken met vorig jaar, wel wat verbeterd. Van de Nederlandse respondenten voelt 61 procent zich gesteund door hun managers op dit vlak, waarvan 23 procent zelfs sterk. In het onderzoek van 2021 was dit totaal 45 procent en voelde vijftien procent zich sterk gesteund door hun manager of leidinggevende. Het percentage dat zich niet gesteund voelt door hun meerdere in de aandacht voor mentale gezondheid, daalde van 24 procent vorig jaar naar zeventien procent nu. 

Elke dag stress op het werk

Uit het onderzoek blijkt dat elf procent van de Nederlandse respondenten elke dag stress ervaart op het werk. Dat is ongeveer de helft van het gemiddelde van de werknemers in alle bevraagde Europese landen (21%). Toch is stress op de werkvloer in Nederland alom aanwezig. Zo ervaart een vijfde (21%) van de Nederlandse respondenten dit twee tot drie keer per week en nog eens achttien procent elke week. Elf procent ervaart zelfs dagelijks stress. Slechts veertien procent gaat zorgeloos door de werkweken heen en ervaart nooit stress op het werk. 

Onder Nederlandse werknemers blijken het vooral de jongeren en jongvolwassenen die het vaakst kampen met stress op het werk. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar heeft 64 procent hier wekelijks of vaker mee te maken, onder 25-34 jarigen is dit zelfs 65 procent. Vijfenvijftigplussers ervaren relatief het minst vaak stress met gemiddeld 45 procent die dit minimaal elke week of vaker ervaart. 

Wat noemen de respondenten als oorzaak van de stress onder werktijd? Het antwoord dat Nederlandse werknemers het vaakst geven, is de toegenomen verantwoordelijkheid als gevolg van de pandemie (25%). Ook de lengte van werkdagen (22%), technische problemen (18%), flexibiliteit van werkuren, baanzekerheid (beide 16%) en de vraag of iemand gevaccineerd is (15%) werden regelmatig genoemd. Niet al deze oorzaken zijn door de pandemie veroorzaakt, maar duidelijk is wel dat de gevolgen van de coronacrisis nog steeds doorwerken op onze mentale gezondheid. 

Gevraagd naar wat hun werkgever doet om hun mentale gezondheid in positieve zin te bevorderen, antwoordt ruim een kwart van de Nederlandse respondenten (26%) dat er meer communicatie is en de werkgever vaker even ‘op de lijn komt’. Twintig procent geeft aan dat er vrije dagen worden gegeven om het welzijn te bevorderen, negentien procent noemt teambuildingsactiviteiten en nog eens zestien procent geeft aan dat ze na werktijd geen berichten van werk meer hoeven te bekijken/beantwoorden. Toch noemt ook ruim een kwart (26%) nog dat de werkgever helemaal niks doet om hun mentale gezondheid te bevorderen. 

Gerelateerde artikelen