Strengere regels online financiële dienstverlening

Betere bescherming consumenten.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over nieuwe wetgeving die consumenten beter beschermt bij het online of per telefoon afsluiten van financiële contracten, zoals een verzekering of lening. De strengere regels voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners moeten consumenten beschermen tegen bijvoorbeeld overhaaste aankopen en onvolledige informatie.

Het aanscherpen van de bestaande wetgeving, die meer dan twintig jaar oud is, is nodig omdat EU-burgers steeds meer financiële producten en diensten via het internet kopen en ook over de grens shoppen. Door de coronapandemie heeft de online dienstverlening een grote vlucht genomen. Consumenten kunnen ook minder vaak fysiek terecht bij een financieel adviseur, voor uitleg over de effecten van de beoogde overeenkomst op zijn of haar financiële situatie.

Wanneer de verkopende partij onlinetools gebruikt zoals chatbots, moet de consument volgens de nieuwe regels dan ook menselijke tussenkomst kunnen vragen, om de gevolgen van de overwogen aankoop te kunnen bespreken. Dienstverleners worden ook verplicht om potentiële klanten op de hoogte te stellen van verborgen kosten.

Aanbieders ‘op afstand’ van financiële producten en diensten moeten ook een elektronische mogelijkheid ontwikkelen waarmee de aspirant-koper gedurende de wettelijke bedenktijd van veertien dagen zonder opgaaf van reden met een druk op de knop van het contract af kan. Ook wordt de verkoper verplicht een dag voor die bedenktijd verloopt de klant een waarschuwing te sturen over dit recht.

Het duurt naar verwachting ruim twee jaar voor de nieuwe regels in de lidstaten ingaan.

Gerelateerde artikelen