Strategische samenwerking HLB Schippers en BDO

HLB Schippers en BDO Accountants & Adviseurs gaan met ingang van 1 januari 2013 een strategische samenwerking aan. Vanaf de aanvang worden onderdelen van HLB Schippers geïntegreerd en wordt onder de vlag van BDO geopereerd.

De samenwerking leidt binnen enkele jaren tot de algehele integratie van HLB Schippers in BDO. Beide partijen ondertekenden daartoe op woensdag 26 september de overeenkomst.

 
Slagkracht
Voor HLB Schippers betekent de integratie in de BDO-praktijk een vervolgstap in een traject naar een adviesorganisatie dat een aantal jaar geleden reeds is ingezet. “Het accountancyberoep is sterk in beweging. Enerzijds worden de vraagstukken bij ondernemingen steeds complexer en daarvoor is specialistische kennis nodig. Anderzijds vindt er een proces van automatisering en efficiencyverbetering plaats. Vanwege deze ontwikkelingen en om klanten in de toekomst optimaal te kunnen blijven bedienen, is slagkracht nodig. BDO is vanwege zijn landelijke spreiding in Nederland en het sterke internationale netwerk een uitstekende partij om dit te bewerkstelligen”, aldus Henk Deen, lid dagelijks bestuur van HLB Schippers.

Reinder Brummelman, bestuursvoorzitter BDO: “BDO heeft de ambitie om de organisatie verder uit te bouwen. Daar hoort een strategie van gerichte acquisitie bij. Schaalvergroting is nodig om op de huidige ontwikkelingen te anticiperen. Het gaat dan met name om investeringen die nodig zijn op het gebied van IT-systemen, maar ook om de noodzaak om specialisten in huis te hebben die complexe vraagstukken van ondernemingen kunnen oplossen. In HLB Schippers hebben we een partij gevonden die bij ons past en ons landelijk kantorennetwerk versterkt!”

 
Model voor integratie
BDO en HLB Schippers werkten de voorbije maanden aan de uitwerking van de samenwerking en de voorbereiding van de feitelijke integratie. De sterke overeenkomsten in de bedrijfscultuur, wederzijdse aanvullingen op het dienstenpakket en een gezamenlijke visie op de toekomst vormden hierbij de basis.

“Beide organisaties hebben een vergelijkbare klantportefeuille en visie op de vraag hoe we onze klanten het beste kunnen bedienen”, licht Hans Barneveld, lid dagelijks bestuur HLB Schippers toe. “We hebben de afgelopen maanden benut om elkaar beter te leren kennen en hebben daarmee vertrouwen in een succesvolle integratie.” De gesprekken resulteerden in een nieuw model dat de belangen van beide partijen respecteert. Het model voorziet in een gefaseerde integratie. Door synergie op korte termijn worden de kosten die met de samenwerking en integratie gepaard gaan in het model gespreid en gecompenseerd.

Bron: BDO Nederland / HLB Schippers

Gerelateerde artikelen