Strak, strakker, Jumbo!

Ondanks uitstekende cijfers reorganiseert Jumbo voor de tweede keer in een jaar en snijdt in personeelskosten.

Je kunt om heel wat redenen reorganiseren. In het retaillandschap is men er maar druk mee. Zo gaat de HEMA voor de tweede keer in drie jaar tijd de zaak drastisch anders aanpakken. Het bedrijf gaat het assortiment ingrijpend terugbrengen. Daarnaast moet er een antwoord worden gevonden op de gestegen kosten van energie, grondstoffen en vervoer. HEMA schrapt circa veertig banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. En ook verdwijnen er managementlagen. Kostenreducties om overeind te blijven.

Ook groothandelsketen Makro schrapt banen – enkele honderden werknemers verliezen door een reorganisatie hun huidige baan. En ook dat is niet uit luxe.

Vorig jaar kondigde AH al een forse reorganisatie aan. Ingegeven door een veranderend operationeel perspectief. Tijden veranderen, luidt de verklaring – supermarkten zijn langer open, en dat vergt een andere managementaansturing. Hierdoor verandert de functie van zo’n 7500 medewerkers. Het zal ongetwijfeld kostenvoordelen met zich brengen – het is in ieder geval ingegeven door een idee met toekomst.

Nog een stap verder gaat Jumbo. Onlangs maakte supermarktbedrijf Jumbo bekend verder te gaan zonder Raad van Bestuur; de vier leden die nu nog in het bestuur zitten, worden verdeeld over de (dan 7-koppige) directie en de Raad van Commissarissen (RvC). Een zogenoemd 1- tier board waarvan de voordelen evident zijn […]. Deze versimpelde bedrijfstop-structuur moet het gemakkelijker maken om ‘de strategie effectief ten uitvoer te brengen’, aldus het concern. De directie komt dan weer wat ‘meer in het midden van het bedrijf’ en richt zich fors op de uitvoering operatie en kosten.

Volumespel met lage marges
Immers, de supermarktbranche is beweeglijk, maar is nu eenmaal een volumespel met lage marges. Operationele integriteit en kosteneffectiviteit vormen wel de basis van de onderneming en vormen ook vaak struikelblok bij het implementeren van de strategische uitgangspunten. Daarna komen pas commercie en voortschrijdende strategie-ontwikkeling. Dus denken van buiten naar binnen (strategie, commercie, kosten en operatie), en realiseren van binnen naar buiten. En dat terwijl de cijfers van de supermarktketen al uitstekend zijn: in 2020 steeg de omzet fors naar € 9,7 miljard, en de ebitda viel 15 procent hoger uit en lag op € 753 miljoen.

Dus voor de tweede keer in een jaar tijd reorganiseert Jumbo. In 2020 moesten 300 (van de 1300) medewerkers van het hoofdkantoor vertrekken. Nu kunnen tot 450 mensen hun betrekking verliezen. En gaan 4500 medewerkers in 325 winkels van baan veranderen, waarbij zeker een managementlaag komt te vervallen. Vanuit de opvatting dat niets Jumbo mag beperken in het ondernemerschap. Blijkbaar is bij Jumbo ook het inzicht doorgedrongen dat ‘mee-werkend’ management over het algemeen meer bijdraagt en minder frustreert dan middle management . De conservatieve leemlaag ertussenuit.

Op deze wijze moet de nieuwe strategie worden verwezenlijkt – deze leunt op vijf pijlers: naast het bewaken van de Zeven Zekerheden (de kernwaarden waarin de klant centraal staat) gaat het over het investeren in kwaliteit, het verstevigen van de organisatie, en meer nadruk op gezondheid en duurzaamheid in het assortiment. De laatste pijler is het uitbreiden van de ‘omnichannel aanpak’ – het faciliteren van klanten door middel van zoveel mogelijk goed op elkaar aangesloten fysieke en digitale verkooppunten, inclusief thuisbezorgen zonder meerkosten. Dat is reorganiseren naar een toekomst met een idee, ‘regeren is vooruitzien’.

Doorpakken – dat is geen olifant in de porseleinkast. Dat is het dak (p)repareren als de zon schijnt.

Gerelateerde artikelen