Stimuleren ondernemerschap in de inkomstenbelasting

Onder de huidige Wet inkomstenbelasting 2001 neemt de zelfstandigenaftrek af naarmate de door de IB-ondernemers behaalde winst toeneemt, zo bleek op Prinsjesdag 2008.

De MKB-winstvrijstelling van tien procent van de winst heeft geen plafond en stimuleert daarom ondernemers meer om winst te maken dan de zelfstandigenaftrek. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2009 binnen de fiscale ondernemersfaciliteiten meer de nadruk te leggen op de MKB-winstvrijstelling, die wordt verhoogd tot 10,7 procent.

De bedragen van de zelfstandigenaftrek blijven in 2009 constant. Dit wordt voor startende ondernemers gecompenseerd door een verhoging van de startersaftrek van 2.035 euro naar 2.190 euro.

 

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen