Stilstand bij digitalisering bedrijfsprocessen

Grote bedrijven lopen steeds verder uit op het MKB.

De digitalisering van de bedrijfsprocessen ongeveer is in een jaar tijd amper veranderd. Vorig jaar was die 66, procent, nu staat die op 68 procent. De verwerking van bankmutaties springt eruit als meest gedigitaliseerde proces. Grotere organisaties lopen uit op het MKB (72% versus 64%). Dat blijkt uit de Visma Software Digitaliseringsindex -gebaseerd op onderzoek onder het MKB, onder grootzakelijke en onder (semi)publieke organisaties. Organisaties zelf verwachten dat bijna tachtig procent van hun bedrijfsprocessen in 2026 zal zijn gedigitaliseerd.

  • security blijft achter
  • dienstverlening digitaliseert bovengemiddeld

De dienstverlening gaat voorop in de digitalisering. Driekwart van de bedrijfsprocessen is gedigitaliseerd. De industrie blijft opnieuw achter met 63 procent. Onlangs schreef de website CFO.nl over de behoefte van CFO’s aan informatie over hoe de digitale risico’s van hun organisatie geminimaliseerd kunnen worden (Cybersecurity: CFO’s weten wél waarom maar weten niet hóe).

Ad Hoc digitaliseren

Nog maar drie van de organisaties geeft aan ad hoc met digitalisering bezig te zijn. Het grootste deel (40%) is een stap verder en benadert digitalisering op een strategische manier: ze besteden aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Vorig jaar was nog maar een derde zo ver.

De complexe dynamiek vanwege verwevenheid van it-systemen die zich uitstrekken over een keten van een of enkele bedrijven maakt het uitermate moeilijk voor risicomanagers om adequate cyberrisicomanagement uit te voeren. In de eendaagse opleiding Grip op Cyberrisico’s wordt heer aandacht aan besteed. Schrijf u vandaag nog in of vraag informatie aan voor een op maat gemaakte in company cursus voor uw personeel.

18% bedrijven digitaliseert adaptief

Bijna een vijfde (18%) van de organisaties gaat al voor een integrale aanpak. Daarbij krijgt de organisatiestructuur vorm vanuit de bedrijfsstrategie. Nog eens 18 procent hanteert een adaptieve benadering. Bij deze aanpak zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen. Dit is de fase waarin de digitalisering het meest is ontwikkeld.

Security blijft uitdaging

Dé grote uitdaging bij het digitaliseren van de bedrijfsprocessen is en blijft security. Ook de privacywetgeving is nog steeds een punt van aandacht. Verder maken ze zich zorgen over het verdwijnen van ‘de menselijke maat’ en of ze wel voldoende kennis rond digitalisering in huis hebben.