‘Stikstof en PFAS kost bedrijfsleven 16 miljard’

De kwestie rond PFAS en stikstof kost het bedrijfsleven volgend jaar zestien miljard euro aan omzet.

Dat concluderen economen van ABN AMRO na een enquête onder 445 ondernemers in de bouw, bouwmaterialenindustrie, bouwhandel en transportsector. Al met al gaat het om een omzetderving van door de bank genomen acht procent.

De ondernemers wijzen ook op de aanhoudende onzekerheid die het sentiment geen goed doet. Kabinetsmaatregelen zoals het terugbrengen van de snelheid op snelwegen, wijzigingen in veevoer en verruiming van de PFAS-normen zijn volgens de ondervraagden onvoldoende om de boel weer vlot te trekken. Een vijfde van de ondernemers geeft aan dat investeringen daardoor op de lange baan worden geschoven.

Ook staan banen op het spel, concludeert ABN AMRO. Bijna een op de zes ondervraagde ondernemers denkt erover na tijdelijke contracten niet te verlengen. Daarnaast overweegt 13 procent van de geënquêteerden om zzp’ers of uitzendkrachten naar huis te sturen. Vooral omdat nog altijd niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van de nieuwe PFAS- en stikstofregels.

Eerder concludeerde ABN AMRO al dat 70.000 banen op de tocht staan als gevolg van de kwestie. De eerder verwachte groei voor de bouwsector volgend jaar werd door ABN AMRO ook neerwaarts bijgesteld. Nu wordt voor 2020 een krimp van twee procent voorzien. Ook de industrie en de transport- en logistieke sector worden geraakt.

Afgelopen zomer kwam ABN AMRO met een rapport waarin werd gerept over veertien miljard euro schade als gevolg van de stikstofkwestie in de komende vijf jaar. Dat was op basis van de duizenden bouwprojecten die stilvielen. Voor de nieuwe raming keken onderzoekers ook naar andere sectoren en de kwestie rond PFAS, een verzamelnaam voor een groep schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn.

(ANP)

Gerelateerde artikelen