‘Stijgende kosten zetten bouwers onder druk’

De bouwsector zucht zwaar door sterk stijgende bouwkosten, stellen sector-experts van ABN AMRO.

Zo is niet alleen het inhuren van personeel steeds duurder, maar stijgen ook de kosten van bouwmaterialen, schrijft ABN Amro in een rapport over de bouwsector.

Door het groeiende personeelstekort kunnen de bouwers niet aan de stijgende vraag voldoen. En omdat ze niet of nauwelijks personeel kunnen vinden, huren ze vaker zzp’ers in. Daardoor nemen de personeelskosten toe. Dit zet het rendement van veel bouwbedrijven onder druk.

Wat kunt u leren van bouwbedrijven die failliet gaan?

ABN AMRO verwacht dat hierdoor de groei van de bouwsector dit en volgend jaar wordt afgeremd. Waarschijnlijk zal de groei dit jaar 4 procent en volgend jaar 2,5 procent zijn. In 2018 was nog sprake van een groei met ongeveer 7 procent.

De economen merken daarbij op dat de woningbouw niet langer de belangrijkste groeimotor is van de sector: “De vooruitzichten voor de grond-, weg- en waterbouw zijn daarentegen zeer goed, doordat de overheid veel in infrastructuur gaat investeren”.

Hoe breng je bouwkosten under control?