Steve McGill, Chairman en CEO Aon Risk Services: Kijk naar upside risk!

"Goed risicomanagement is in deze economisch moeilijke tijden belangrijk. Op dit moment kijken onze klanten vooral hoe ze de downside risico's moeten managen en hoe ze door de recessie komen. We moeten echter niet vergeten dat er ook een upside risk is, waarbij een onderneming door gecalculeerde risico's te nemen gebruik kan maken van de omstandigheden. Uit een crisis ontstaan ook kansen en dat moeten we niet vergeten", aldus Steve McGill, Chairman en CEO van Aon Risk Services.

Aon, verzekeringsmakelaar en risicoadviseur, is zelf een voorbeeld van een onderneming die de kansen van de crisis volop benut. In deze onzekere tijden zoeken ondernemingen adviezen en manieren om hun risico’s af te dekken en is er grote behoefte aan de kennis van Aon, dat met 37.000 werknemers en 500 vestigingen in 120 landen wereldwijd de grootste op dit gebied is.

“Er is op dit moment veel vraag naar onze diensten, vooral op het gebied van riskmanagementconsulting”, erkent McGill, die onlangs sprak tijdens de jaarlijkse Studiedag van Aon Risk Services in Amsterdam met dit jaar als thema: ‘The art of risk management during the global credit crisis’. Tijdens het seminar stond de invloed van de kredietcrisis op de verzekeringsindustrie centraal. Ook voor Aon heeft de kredietcrisis gevolgen, die door McGill vooral worden omschreven als ‘een uiterst uitdagende omgeving waarin je door gecalculeerde risico’s te nemen kunt profiteren van kansen die zich voordoen in de markt’.

Aon heeft sinds het begin van de crisis de grootste acquisitie uit zijn geschiedenis beleefd met de overname van Benfield in 2008 voor 1,6 miljard dollar in cash. In diezelfde tijd werden er ook nog 35 kleinere overnames gedaan en kondigde Aon aan vanaf 2010 voor vijf jaar sponsor te worden van de Engelse voetbalclub Manchester United. Of er nog meer overnames op het programma staan, kan McGill niet zeggen. “We hebben een sterke balans en in 2009 gaan we verder investeren in talent en de ontwikkeling van het bedrijf.”

De verzekeringsindustrie is volgens McGill tot nu toe redelijk door de crisis gekomen, met uitzondering van verzekeraar AIG, die met een miljardeninjectie door de Amerikaanse overheid moest worden gered. Dat is volgens McGill niet het gevolg van slechte resultaten in het verzekeren, maar van de andere activiteiten die AIG erbij deed.

 “Je ziet dat organisaties in de verzekeringsindustrie die naast verzekeren andere activiteiten ontplooiden, zoals AIG en Swiss Re dat deden met financiële producten, in de problemen kwamen. Verzekeraars die bij hun kernactiviteit bleven, doen het relatief goed.” Volgens McGill heeft de verzekeringsindustrie haar lessen jaren geleden al geleerd, toen Lloyds in 1990 ten onder dreigde te gaan aan zijn verplichtingen: “Dat gebeurt nu bij de banken. Verzekeraars zijn voorzichtiger geworden en dat is onze redding in deze crisis. Je ziet dat gedane investeringen lonen. Wat ook heeft meegespeeld, is dat er het afgelopen jaar sprake was van een relatief laag percentage catastrofes.”

De grootste zorg van de klanten van Aon is volgens McGill hoe zij de economische recessie overleven. “De groei vertraagt en in veel sectoren zie je een druk op de prijzen en de marges. Daarnaast zijn de investeringscriteria scherper geworden en is kapitaal soms schaars. Bedrijven maken zich ook zorgen om het risico van een faillissement in hun toeleveringsketen en hoe zij de risico’s hiervan zo veel mogelijk kunnen afdekken en spreiden. We proberen onze klanten zo goed mogelijk te informeren over de gevaren in een bepaalde branche of sector.”

De vraag van klanten naar advies is groot, maar tijdens een economische recessie is er ook sprake van een druk op de prijzen. “We hebben te maken met kostenbewuste klanten en daar haken we op in. Daarnaast speelt de financiële veiligheid een rol en ontstaat er een vlucht naar kwaliteit. Klanten kijken naar hun counterparty exposure bij intermediairs. Wij hebben een sterke balans en kunnen die veiligheid en continuïteit bieden. Onze brokers kunnen via benchmarking de wereldwijde trends in een sector bijhouden. Daarnaast hebben we de Aon Situation Room ingericht, waarin we 24 uur per dag, 7 dagen per week nieuws brengen en conference calls organiseren”, zegt Lex Geerdes, voorzitter van de directie van Aon Nederland. “Een voorbeeld is de gang van zaken rond AIG en XL en de veranderingen bij Fortis Verzekeringen. Klanten waren bezorgd om de ontwikkelingen en door middel van de Aon Situation Room hebben we hen steeds over de laatste ontwikkelingen kunnen informeren.”

Voor Aon zelf ligt de grootste uitdaging volgens McGill in het continueren van de leiderschapspositie in de industrie door acquisities en werving van de juiste mensen. “De grootste uitdaging hierbij is dat we gefocust blijven op het dienen van de klant. We maken hierbij gebruik van een zo simpel mogelijk model, waarbij we de interne bureaucratie zo veel mogelijk beperken, zodat er meer tijd bij de klant kan worden doorgebracht. Onze grootste asset zijn onze mensen, die moeten we motiveren en via carrièremogelijkheden zien te behouden voor het bedrijf.”

McGill ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “Als gevolg van de crisis zullen industrieën geherdefinieerd worden en bedrijven kunnen daarmee hun voordeel doen. Ik ben vol vertrouwen over de toekomst en enthousiast over de kansen die klanten hebben. Er is licht aan het eind van de tunnel!”

Top-10 grootste risico’s voor het bedrijfsleven:
1. recessie
2. wijziging in wet- en regelgeving
3. onderbreking van bedrijfsactiviteiten
4. toenemende concurrentie
5. grondstoffenprijzen
6. schade aan bedrijfsnaam
7. kasstroom-/liquiditeitsrisico’s
8. storingen in distributie-/toeleveringsketen
9. wettelijke aansprakelijkheid
10. onvermogen om toptalent aan te trekken of te behouden.

Bron: Aon Global Risk Management Survey 2009

Premieverhogingen mogelijk als gevolg van verslechterende technische resultaten
Tijdens het seminar ‘The art of risk management during the global credit crisis’ in Amsterdam presenteerde Aon een eigen onderzoek naar de situatie in de verzekeringsindustrie en wat die voor klanten kan betekenen. In een eerdere analyse uit juni 2008 werden twee soorten risico’s onderscheiden: het risico van een mogelijke ommekeer in de schadeverzekeringsmarkt en het risico van een beperkte of onvoldoende kredietwaardigheid van verzekeraars. Een jaar later constateren de onderzoekers van Aon een hoger risico voor een ommekeer in de markt waarbij de premies omhooggaan, hoewel er op dit moment nog sprake is van een vrij stabiele tot zachte markt: verzekeraars concurreren op prijs om marktaandeel te behouden.

Deze situatie kan echter zowel in Nederland als daarbuiten snel omslaan. Ook de kredietwaardigheid en de solvabiliteit van verzekeraars vragen volgens de onderzoekers onverminderd aandacht. Directe verzekeraars moeten rekening houden met een lichte stijging in de herverzekeringspremies. De balans van een aantal verzekeraars is aangetast door omvangrijke afschrijvingen op kredietderivaten en andere financiële instrumenten. Daarnaast zijn de beleggingsresultaten verder verslechterd door tegenvallende beurskoersen. Zolang de technische resultaten goed blijven, wordt dit voor een deel gecompenseerd. Een aantal verzekeraars draait echter nu al met verlies, en wanneer de technische resultaten afnemen, valt dit dempende effect weg en neemt de druk om de premies te verhogen toe.

Gerelateerde artikelen